გეგმიური და არაგეგმიური სამუშაოები
წყალმომარაგების შეწყვეტის დრო: 21/06/2024 10:00:00
წყალმომარაგების აღდგენის დრო: 21/06/2024 19:00:00
გამორთული მისამართები:
სიღნაღი 9 აპრილის ქ.
სიღნაღი ბ.კვერნაძის ქ.
სიღნაღი ე.ბეჟანიშვილის ქ.
სიღნაღი ერეკლე II ქ.
სიღნაღი ვაჟა-ფშაველას ქ.
სიღნაღი ივ.ლოლაშვილის ქ.
სიღნაღი ი.ნონეშვილის ქ.
სიღნაღი მ.კოსტავას ქ.
სიღნაღი ნ.ბარათაშვილის ქ.
სიღნაღი ც. დადიანის ქ.
სიღნაღი წმინდა გიორგის ქ.
სიღნაღი გ.აბრამიშვილის ქ.

წყალმომარაგების შეზღუდვა გამოწვეულია ტექნიკური სამუშაოების გათვალისწინებით.

შ.პ.ს. საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია ბოდიშს უხდის მომხმარებლებს შექმნილი დისკომფორტის გამო.

წყალმომარაგების შეწყვეტის დრო: 21/06/2024 10:00:00
წყალმომარაგების აღდგენის დრო: 21/06/2024 22:00:00
გამორთული მისამართები:
თელავი ალ.გრიბოედოვის ქ.
თელავი ბათუმის ქ.
თელავი ს.გოშაძის ქ.
თელავი დ.კლდიაშვილის ქ.
თელავი ი.ეკალაძის ქ.
თელავი 300 არაგველის ქ.
თელავი ვახუშტის ქ.
თელავი კ.ლესელიძის ქ.
თელავი კავკასიონის ქ.
თელავი კურდღელაურის ქ.
თელავი ნ.მთვარელიშვილის ქ.
თელავი ნ.დუმბაძის ქ.
თელავი ფ.მოსულიშვილის ქ.
თელავი ქლუხორის ქ.
თელავი გ.ჩუბინაშვილის ქ.
თელავი ჯ.ციციშვილის ქ.
თელავი ი.ბატონიშვილის ქ.
თელავი ალ.გრიბოედოვის შეს.
თელავი ალ.გრიბოედოვის ჩიხი
თელავი ალ.გრიბოედოვის I ჩიხი
თელავი ალ.გრიბოედოვის II ჩიხი
თელავი დ.აღმაშენებლის გამზ.
თელავი დ.აღმაშენებლის I შეს.
თელავი დ.აღმაშენებლის შეს.
თელავი დ.აღმაშენებლის ჩიხი
თელავი დ.აღმაშენებლის I ჩიხი
თელავი დ.აღმაშენებლის II ჩიხი
თელავი ჯ.ციციშვილის II შეს.
თელავი ჯ.ციციშვილის ჩიხი
თელავი დ.აღმაშენებლის III შეს.
თელავი ალაზნის გამზ.
თელავი კ.ლესელიძის I შეს.
თელავი კ.ლესელიძის I ჩიხი
თელავი კავკასიონის I შეს.
თელავი კავკასიონის II შეს.
თელავი კავკასიონის შეს.
თელავი კ.ლესელიძის შეს.
თელავი დ.აღმაშენებლის II შეს.
თელავი ქლუხორის შეს.
თელავი ქლუხორის I ჩიხი
თელავი შ.რუსთაველის გამზ.
თელავი შ.რუსთაველის II შეს.
თელავი შ.რუსთაველის I შეს.
თელავი შ.რუსთაველის III შეს.
თელავი შ.რუსთაველის I ჩიხი
თელავი შ.რუსთაველის III ჩიხი
თელავი ლ.ბუიშვილის ქ.
თელავი შ.რუსთაველის II ჩიხი
თელავი შ.რუსთაველის გამზ. N 24
თელავი შ.რუსთაველის გამზ. N 41
თელავი ალაზნის გამზ. კორ. 16
თელავი კავკასიონის ქ. კორ. 37ა
თელავი ლ.ბუიშვილის ქ. N 5
თელავი ბათუმის ქ. N 7
თელავი შ.რუსთაველის გამზ. კორ. 86
თელავი დ.აღმაშენებლის გამზ. N 3
თელავი დ.აღმაშენებლის გამზ. N 5
თელავი დ.აღმაშენებლის გამზ. N 17
თელავი შ.რუსთაველის გამზ. N 34
თელავი კავკასიონის ქ. N 35
თელავი ს.გოშაძის ქ. N 3
თელავი ნ.მთვარელიშვილის ქ. N 16
თელავი კავკასიონის ქ. N 41
თელავი კურდღელაურის ქ. N 22
თელავი ალაზნის გამზ. კორ. 8
თელავი შ.რუსთაველის გამზ. N 70
თელავი შ.რუსთაველის გამზ. N 26
თელავი ნ.დუმბაძის ქ. კორ. 17
თელავი 300 არაგველის ქ. N 32
თელავი ალ.გრიბოედოვის ქ. N 3
თელავი დ.აღმაშენებლის გამზ. N 20
თელავი ალ.გრიბოედოვის ქ. N 13
თელავი ალ.გრიბოედოვის ქ. N 8
თელავი დ.აღმაშენებლის გამზ. N 62
თელავი ვახუშტის ქ. N 3
თელავი ნ.დუმბაძის ქ. N 11
თელავი ალ.გრიბოედოვის ქ. N 56
თელავი დ.აღმაშენებლის გამზ. N 9
თელავი ნ.დუმბაძის ქ. კორ. 19
თელავი ს.გოშაძის ქ. N 29
თელავი შ.რუსთაველის გამზ. კორ. 71
თელავი კავკასიონის ქ. N 2
თელავი დ.აღმაშენებლის გამზ. კორ. 56
თელავი შ.რუსთაველის გამზ. N 110
თელავი შ.რუსთაველის გამზ. N 76
თელავი კავკასიონის ქ. კორ. 45
თელავი შ.რუსთაველის გამზ. N 88
თელავი ს.გოშაძის ქ. N 20
თელავი ალაზნის გამზ. N 18
თელავი დ.აღმაშენებლის გამზ. კორ. 54
თელავი ალაზნის გამზ. კორ. 12
თელავი ალ.გრიბოედოვის ქ. N 19
თელავი შ.რუსთაველის გამზ. კორ. 90
თელავი ბათუმის ქ. N 9
თელავი დ.აღმაშენებლის გამზ. N 11
თელავი კ.ლესელიძის ქ. N 34ა
თელავი შ.რუსთაველის გამზ. კორ. 27
თელავი შ.რუსთაველის გამზ. კორ. 116
თელავი ბათუმის ქ. N 1
თელავი კავკასიონის ქ. N 53
თელავი შ.რუსთაველის გამზ. კორ. 104
თელავი გ.ჩუბინაშვილის ქ. N 3
თელავი შ.რუსთაველის გამზ. N 56
თელავი დ.აღმაშენებლის გამზ. N 18
თელავი ალაზნის გამზ. კორ. 24
თელავი კავკასიონის ქ. კორ. 61
თელავი შ.რუსთაველის გამზ. N 114''
თელავი შ.რუსთაველის გამზ. კორ. 69
თელავი კავკასიონის ქ. N 57
თელავი ალაზნის გამზ. კორ. 32
თელავი ს.გოშაძის ქ. N 33
თელავი ქლუხორის ქ. N 13
თელავი კურდღელაურის ქ. N 16
თელავი კავკასიონის ქ. კორ. 45ა
თელავი შ.რუსთაველის გამზ. N 58
თელავი კ.ლესელიძის ქ. N 50
თელავი კ.ლესელიძის ქ. N 22
თელავი დ.აღმაშენებლის გამზ. N 84
თელავი ი.ეკალაძის ქ. N 17
თელავი კ.ლესელიძის ქ. N 9
თელავი კ.ლესელიძის ქ. N 33ა
თელავი ნ.დუმბაძის ქ. N 14
თელავი შ.რუსთაველის გამზ. N 81
თელავი დ.აღმაშენებლის გამზ. N 76
თელავი ალაზნის გამზ. კორ. 28
თელავი შ.რუსთაველის გამზ. N 1
თელავი კავკასიონის ქ. კორ. 47
თელავი დ.აღმაშენებლის გამზ. N 21
თელავი შ.რუსთაველის გამზ. კორ. 73
თელავი ი.ეკალაძის ქ. N 4
თელავი შ.რუსთაველის გამზ. კორ. 87
თელავი კავკასიონის ქ. კორ. 51ა
თელავი ალ.გრიბოედოვის ქ. N 50
თელავი შ.რუსთაველის გამზ. N 84
თელავი შ.რუსთაველის გამზ. კორ. 79
თელავი ჯ.ციციშვილის ქ. N 7
თელავი ალაზნის გამზ. კორ. 20
თელავი დ.კლდიაშვილის ქ. N 7
თელავი შ.რუსთაველის გამზ. N 64
თელავი შ.რუსთაველის გამზ. N 93
თელავი დ.აღმაშენებლის გამზ. N 23
თელავი ალაზნის გამზ. კორ. 34
თელავი კავკასიონის ქ. N 7
თელავი დ.აღმაშენებლის გამზ. N 4
თელავი შ.რუსთაველის გამზ. კორ. 91
თელავი კავკასიონის ქ. კორ. 39
თელავი ვახუშტის ქ. N 6
თელავი დ.აღმაშენებლის გამზ. N 27
თელავი ნ.დუმბაძის ქ. N 16
თელავი ი.ეკალაძის ქ. N 9
თელავი ბათუმის ქ. N 13
თელავი ფ.მოსულიშვილის ქ. N 11
თელავი ჯ.ციციშვილის ქ. N 8
თელავი შ.რუსთაველის გამზ. N 33
თელავი კ.ლესელიძის ქ. N 9ა
თელავი ლ.ბუიშვილის ქ. N 6
თელავი შ.რუსთაველის გამზ. კორ. 114
თელავი დ.აღმაშენებლის გამზ. N 82
თელავი ალ.გრიბოედოვის ქ. N 42
თელავი კ.ლესელიძის ქ. N 46
თელავი შ.რუსთაველის გამზ. N 58ა
თელავი ჯ.ციციშვილის ქ. N 27
თელავი ლ.ბუიშვილის ქ. N 8
თელავი ალაზნის გამზ. N 2
თელავი კ.ლესელიძის ქ. N 28
თელავი ი.ეკალაძის ქ. N 10
თელავი შ.რუსთაველის გამზ. კორ. 85
თელავი ალაზნის გამზ. N 30"ა"
თელავი ი.ბატონიშვილის ქ. N 3
თელავი დ.აღმაშენებლის გამზ. N 47
თელავი კავკასიონის ქ. N 45ბ
თელავი ს.გოშაძის ქ. N 30
თელავი კ.ლესელიძის ქ. N 31
თელავი ს.გოშაძის ქ. N 47
თელავი შ.რუსთაველის გამზ. კორ. 102
თელავი კ.ლესელიძის ქ. N 30
თელავი ს.გოშაძის ქ. N 43
თელავი ალაზნის გამზ. კორ. 14
თელავი ი.ბატონიშვილის ქ. N 4
თელავი ალ.გრიბოედოვის ქ. N 31
თელავი ნ.დუმბაძის ქ. კორ. 19ბ
თელავი ი.ეკალაძის ქ. N 27
თელავი შ.რუსთაველის გამზ. კორ. 68
თელავი კ.ლესელიძის ქ. N 5
თელავი ლ.ბუიშვილის ქ. N 14
თელავი დ.აღმაშენებლის გამზ. N 34
თელავი კავკასიონის ქ. კორ. 47ბ
თელავი კავკასიონის ქ. კორ. 55
თელავი გ.ჩუბინაშვილის ქ. N 7
თელავი დ.აღმაშენებლის გამზ. N 14
თელავი ს.გოშაძის ქ. N 5
თელავი კავკასიონის ქ. N 31
თელავი შ.რუსთაველის გამზ. N 8
თელავი შ.რუსთაველის გამზ. N 10
თელავი კ.ლესელიძის ქ. N 1
თელავი დ.აღმაშენებლის გამზ. N 10
თელავი ალაზნის გამზ. N 36"ა"
თელავი ნ.მთვარელიშვილის ქ. N 5
თელავი კურდღელაურის ქ. N 3
თელავი შ.რუსთაველის გამზ. N 15
თელავი დ.აღმაშენებლის გამზ. N 36
თელავი ს.გოშაძის ქ. N 61
თელავი კავკასიონის ქ. კორ. 37
თელავი ს.გოშაძის ქ. N 50
თელავი ალაზნის გამზ. კორ. 10
თელავი შ.რუსთაველის გამზ. N 23ა
თელავი კ.ლესელიძის ქ. N 3
თელავი ნ.მთვარელიშვილის ქ. N 10
თელავი კავკასიონის ქ. N 59
თელავი ალაზნის გამზ. კორ. 32"ბ"
თელავი ჯ.ციციშვილის ქ. N 1
თელავი ი.ეკალაძის ქ. N 20
თელავი ალაზნის გამზ. კორ. 36
თელავი დ.აღმაშენებლის გამზ. N 1
თელავი ალაზნის გამზ. კორ. 30
თელავი შ.რუსთაველის გამზ. N 23
თელავი ს.გოშაძის ქ. N 8
თელავი ი.ბატონიშვილის ქ. N 13
თელავი ალაზნის გამზ. კორ. 26
თელავი კავკასიონის ქ. N 47ა
თელავი კ.ლესელიძის ქ. N 9ბ
თელავი კურდღელაურის ქ. N 5
თელავი ალაზნის გამზ. კორ. 28"ბ"
თელავი ნ.მთვარელიშვილის ქ. N 13
თელავი კურდღელაურის ქ. N 9
თელავი ბათუმის ქ. N 20
თელავი კავკასიონის ქ. კორ. 35ა
თელავი კავკასიონის ქ. კორ. 51
თელავი ს.გოშაძის ქ. N 34
თელავი ნ.დუმბაძის ქ. N 8
თელავი შ.რუსთაველის გამზ. კორ. 106
თელავი ფ.მოსულიშვილის ქ. N 3
თელავი ი.ეკალაძის ქ. N 3
თელავი კავკასიონის ქ. კორ. 49
თელავი ი.ბატონიშვილის ქ. N 7
თელავი ს.გოშაძის ქ. N 26
თელავი შ.რუსთაველის გამზ. N 42
თელავი კურდღელაურის ქ. N 18
თელავი დ.აღმაშენებლის გამზ. N 12
თელავი კურდღელაურის ქ. N 2
თელავი ალ.გრიბოედოვის ქ. N 7
თელავი ალაზნის გამზ. კორ. 28"ა"
თელავი ნ.მთვარელიშვილის ქ. N 4
თელავი ბათუმის ქ. N 11
თელავი ლ.ბუიშვილის ქ. N 4
თელავი ი.ბატონიშვილის ქ. N 15
თელავი ლ.ბუიშვილის ქ. N 3
თელავი ს.გოშაძის ქ. N 1
თელავი ს.გოშაძის ქ. N 48
თელავი ქლუხორის ქ. N 5ა
თელავი კ.ლესელიძის ქ. N 28ა
თელავი ლ.ბუიშვილის ქ. N 9
თელავი გ.ჩუბინაშვილის ქ. N 11
თელავი შ.რუსთაველის გამზ. N 32ა
თელავი ნ.მთვარელიშვილის ქ. N 8
თელავი ი.ბატონიშვილის ქ. N 5
თელავი კ.ლესელიძის ქ. N 7
თელავი შ.რუსთაველის გამზ. კორ. 112
თელავი ს.გოშაძის ქ. N 15
თელავი დ.აღმაშენებლის გამზ. N 25
თელავი ალაზნის გამზ. კორ. 31
თელავი ნ.დუმბაძის ქ. კორ. 20
თელავი ალ.გრიბოედოვის ქ. N 17
თელავი კ.ლესელიძის ქ. N 26
თელავი შ.რუსთაველის გამზ. N 89
თელავი ალ.გრიბოედოვის ქ. N 14
თელავი შ.რუსთაველის გამზ. N 28
თელავი დ.აღმაშენებლის გამზ. N 69
თელავი ალ.გრიბოედოვის ქ. N 40
თელავი კ.ლესელიძის ქ. N 44
თელავი დ.აღმაშენებლის გამზ. N 51
თელავი დ.აღმაშენებლის გამზ. N 71
თელავი კ.ლესელიძის ქ. N 2
თელავი შ.რუსთაველის გამზ. N 20
თელავი ვახუშტის ქ. N 9
თელავი შ.რუსთაველის გამზ. N 118
თელავი შ.რუსთაველის გამზ. N 60
თელავი დ.აღმაშენებლის გამზ. N 38
თელავი შ.რუსთაველის გამზ. კორ. 66
თელავი ს.გოშაძის ქ. N 42
თელავი ვახუშტის ქ. N 21
თელავი ალ.გრიბოედოვის ქ. N 48
თელავი გ.ჩუბინაშვილის ქ. N 2
თელავი ს.გოშაძის ქ. N 6
თელავი შ.რუსთაველის გამზ. N 80
თელავი შ.რუსთაველის გამზ. N 16
თელავი ბათუმის ქ. N 3
თელავი ალ.გრიბოედოვის ქ. N 23
თელავი შ.რუსთაველის გამზ. N 94
თელავი ალ.გრიბოედოვის ქ. N 5
თელავი შ.რუსთაველის გამზ. N 32
თელავი ს.გოშაძის ქ. N 52
თელავი ალ.გრიბოედოვის ქ. N 20
თელავი დ.აღმაშენებლის გამზ. N 55
თელავი დ.აღმაშენებლის გამზ. N 53
თელავი ფ.მოსულიშვილის ქ. N 17
თელავი შ.რუსთაველის გამზ. კორ. 108
თელავი ქლუხორის ქ. N 5
თელავი ალ.გრიბოედოვის ქ. N 15ა
თელავი ალ.გრიბოედოვის ქ. N 24
თელავი გ.ჩუბინაშვილის ქ. N 8
თელავი ს.გოშაძის ქ. N 37
თელავი შ.რუსთაველის გამზ. კორ. 77
თელავი ს.გოშაძის ქ. N 21
თელავი შ.რუსთაველის გამზ. N 17
თელავი ალაზნის გამზ. კორ. 37
თელავი ლ.ბუიშვილის ქ. N 12
თელავი კავკასიონის ქ. N 21
თელავი ქლუხორის ქ. N 7
თელავი ს.გოშაძის ქ. N 51
თელავი ს.გოშაძის ქ. N 4
თელავი ალაზნის გამზ. N 36"ბ"
თელავი შ.რუსთაველის გამზ. N 74
თელავი ნ.დუმბაძის ქ. N 6
თელავი ს.გოშაძის ქ. N 22
თელავი ქლუხორის ქ. N 11
თელავი დ.აღმაშენებლის გამზ. N 37
თელავი ს.გოშაძის ქ. N 9
თელავი გ.ჩუბინაშვილის ქ. N 1
თელავი ი.ბატონიშვილის ქ. N 6
თელავი კურდღელაურის ქ. N 11
თელავი შ.რუსთაველის გამზ. N 53
თელავი კ.ლესელიძის ქ. N 23
თელავი დ.აღმაშენებლის გამზ. N 22
თელავი შ.რუსთაველის გამზ. N 22
თელავი დ.აღმაშენებლის გამზ. N 46
თელავი ს.გოშაძის ქ. N 39
თელავი ს.გოშაძის ქ. N 11
თელავი ლ.ბუიშვილის ქ. N 2
თელავი კ.ლესელიძის ქ. N 38
თელავი დ.აღმაშენებლის გამზ. N 92
თელავი კ.ლესელიძის ქ. N 27
თელავი შ.რუსთაველის გამზ. N 37
თელავი ბათუმის ქ. N 17
თელავი ვახუშტის ქ. N 19
თელავი შ.რუსთაველის გამზ. კორ. 75
თელავი კ.ლესელიძის ქ. N 11ა
თელავი ალ.გრიბოედოვის ქ. N 35
თელავი ალ.გრიბოედოვის ქ. N 36
თელავი ალ.გრიბოედოვის ქ. N 57ა
თელავი კ.ლესელიძის ქ. N 60
თელავი ს.გოშაძის ქ. N 35
თელავი შ.რუსთაველის გამზ. N 38
თელავი ალაზნის გამზ. N 38
თელავი ს.გოშაძის ქ. N 2
თელავი ს.გოშაძის ქ. N 46
თელავი კურდღელაურის ქ. N 27
თელავი გ.ჩუბინაშვილის ქ. N 4
თელავი ალაზნის გამზ. N 1
თელავი კ.ლესელიძის ქ. N 4
თელავი ფ.მოსულიშვილის ქ. N 9
თელავი ს.გოშაძის ქ. N 49
თელავი ს.გოშაძის ქ. N 25
თელავი ფ.მოსულიშვილის ქ. N 13
თელავი ნ.მთვარელიშვილის ქ. N 15
თელავი შ.რუსთაველის გამზ. N 40
თელავი ალ.გრიბოედოვის ქ. N 12
თელავი კურდღელაურის ქ. N 6
თელავი ს.გოშაძის ქ. N 14
თელავი გ.ჩუბინაშვილის ქ. N 10
თელავი გ.ჩუბინაშვილის ქ. N 5
თელავი შ.რუსთაველის გამზ. N 118ა
თელავი ს.გოშაძის ქ. N 63
თელავი ს.გოშაძის ქ. N 18
თელავი შ.რუსთაველის გამზ. N 14
თელავი შ.რუსთაველის გამზ. N 50
თელავი შ.რუსთაველის გამზ. N 2
თელავი ალაზნის გამზ. N 32"ა"
თელავი დ.კლდიაშვილის ქ. N 6
თელავი ალ.გრიბოედოვის ქ. N 52
თელავი ფ.მოსულიშვილის ქ. N 16
თელავი ნ.მთვარელიშვილის ქ. N 7
თელავი კ.ლესელიძის ქ. N 54
თელავი გ.ჩუბინაშვილის ქ. N 12
თელავი დ.აღმაშენებლის გამზ. N 67
თელავი ვახუშტის ქ. N 15
თელავი კურდღელაურის ქ. N 29
თელავი შ.რუსთაველის გამზ. N 46
თელავი ალაზნის გამზ. N 22
თელავი კ.ლესელიძის ქ. N 13
თელავი ალ.გრიბოედოვის ქ. N 26
თელავი ბათუმის ქ. N 5
თელავი ჯ.ციციშვილის ქ. N 5
თელავი დ.აღმაშენებლის გამზ. N 44
თელავი დ.აღმაშენებლის გამზ. N 49
თელავი ალაზნის გამზ. N 39
თელავი ქლუხორის ქ. N 12
თელავი დ.კლდიაშვილის ქ. N 2
თელავი ალ.გრიბოედოვის ქ. N 58
თელავი ნ.დუმბაძის ქ. N 7
თელავი ს.გოშაძის ქ. N 10
თელავი ს.გოშაძის ქ. N 45
თელავი შ.რუსთაველის გამზ. N 99
თელავი ლ.ბუიშვილის ქ. N 16
თელავი ს.გოშაძის ქ. N 41ა
თელავი დ.აღმაშენებლის გამზ. N 48
თელავი ალ.გრიბოედოვის ქ. N 29
თელავი ი.ბატონიშვილის ქ. N 2
თელავი გ.ჩუბინაშვილის ქ. N 18
თელავი შ.რუსთაველის გამზ. N 57
თელავი დ.კლდიაშვილის ქ. N 12
თელავი შ.რუსთაველის გამზ. N 25
თელავი ნ.მთვარელიშვილის ქ. N 9
თელავი ს.გოშაძის ქ. N 40
თელავი კ.ლესელიძის ქ. N 10
თელავი ვახუშტის ქ. N 1
თელავი დ.აღმაშენებლის გამზ. N 35
თელავი დ.აღმაშენებლის გამზ. N 63
თელავი კ.ლესელიძის ქ. N 16
თელავი ალ.გრიბოედოვის ქ. N 9
თელავი ალ.გრიბოედოვის ქ. N 10
თელავი ნ.მთვარელიშვილის ქ. N 14
თელავი ალ.გრიბოედოვის ქ. N 11
თელავი ალაზნის გამზ. კორ. 130
თელავი კავკასიონის ქ. N 43
თელავი ალ.გრიბოედოვის ქ. N 39
თელავი კ.ლესელიძის ქ. N 25
თელავი ს.გოშაძის ქ. N 16
თელავი კ.ლესელიძის ქ. N 29
თელავი ს.გოშაძის ქ. N 32
თელავი ალ.გრიბოედოვის ქ. N 2
თელავი ალ.გრიბოედოვის ქ. N 44
თელავი ალ.გრიბოედოვის ქ. N 15
თელავი ლ.ბუიშვილის ქ. N 11
თელავი კ.ლესელიძის ქ. N 34
თელავი შ.რუსთაველის გამზ. N 88ა
თელავი ჯ.ციციშვილის ქ. N 2
თელავი ფ.მოსულიშვილის ქ. N 18
თელავი დ.აღმაშენებლის გამზ. N 59
თელავი კურდღელაურის ქ. N 30
თელავი დ.აღმაშენებლის გამზ. N 29
თელავი ს.გოშაძის ქ. N 7
თელავი შ.რუსთაველის გამზ. N 65
თელავი შ.რუსთაველის გამზ. N 30
თელავი ნ.მთვარელიშვილის ქ. N 12
თელავი ს.გოშაძის ქ. N 36
თელავი დ.აღმაშენებლის გამზ. N 50
თელავი დ.აღმაშენებლის გამზ. N 77
თელავი შ.რუსთაველის გამზ. N 4
თელავი დ.აღმაშენებლის გამზ. N 15
თელავი ალ.გრიბოედოვის ქ. N 25
თელავი ს.გოშაძის ქ. N 55
თელავი კ.ლესელიძის ქ. N 15ა
თელავი ი.ბატონიშვილის ქ. N 11
თელავი შ.რუსთაველის გამზ. N 98
თელავი დ.აღმაშენებლის გამზ. N 72
თელავი ალ.გრიბოედოვის ქ. N 21
თელავი შ.რუსთაველის გამზ. N 59ა
თელავი დ.აღმაშენებლის გამზ. N 6
თელავი ალ.გრიბოედოვის ქ. N 22
თელავი ალ.გრიბოედოვის ქ. N 62
თელავი ბათუმის ქ. N 10
თელავი ალ.გრიბოედოვის ქ. N 28
თელავი კ.ლესელიძის ქ. N 17
თელავი კ.ლესელიძის ქ. N 20
თელავი შ.რუსთაველის გამზ. N 52
თელავი კურდღელაურის ქ. N 17ა
თელავი ი.ეკალაძის ქ. N 26
თელავი დ.აღმაშენებლის გამზ. კორ. 156
თელავი ბათუმის ქ. N 19
თელავი ალაზნის გამზ. N 27
თელავი ალ.გრიბოედოვის ქ. N 27
თელავი ს.გოშაძის ქ. N 17
თელავი კურდღელაურის ქ. N 23
თელავი ს.გოშაძის ქ. N 65
თელავი შ.რუსთაველის გამზ. N 95
თელავი ალაზნის გამზ. N 23
თელავი კურდღელაურის ქ. N 15
თელავი დ.აღმაშენებლის გამზ. N 24
თელავი ს.გოშაძის ქ. N 31
თელავი კურდღელაურის ქ. N 28ა
თელავი შ.რუსთაველის გამზ. N 68ა
თელავი ნ.მთვარელიშვილის ქ. N 2
თელავი შ.რუსთაველის გამზ. N 63
თელავი გ.ჩუბინაშვილის ქ. N 17
თელავი ალ.გრიბოედოვის ქ. N 34
თელავი ფ.მოსულიშვილის ქ. N 10
თელავი შ.რუსთაველის გამზ. N 97
თელავი შ.რუსთაველის გამზ. N 72
თელავი ს.გოშაძის ქ. N 27
თელავი ჯ.ციციშვილის ქ. N 9
თელავი კურდღელაურის ქ. N 14
თელავი ნ.დუმბაძის ქ. N 2
თელავი ი.ბატონიშვილის ქ. N 9
თელავი შ.რუსთაველის გამზ. N 19ა
თელავი შ.რუსთაველის გამზ. N 92
თელავი დ.აღმაშენებლის გამზ. N 8
თელავი კ.ლესელიძის ქ. N 15
თელავი შ.რუსთაველის გამზ. N 25ა
თელავი კურდღელაურის ქ. N 24
თელავი ქლუხორის ქ. N 15
თელავი კ.ლესელიძის ქ. N 56
თელავი ნ.დუმბაძის ქ. N 37ა
თელავი ალ.გრიბოედოვის ქ. N 38
თელავი კ.ლესელიძის ქ. N 36
თელავი ს.გოშაძის ქ. N 24
თელავი დ.აღმაშენებლის გამზ. N 58
თელავი ალ.გრიბოედოვის ქ. N 16
თელავი კ.ლესელიძის ქ. N 21
თელავი შ.რუსთაველის გამზ. N 96
თელავი შ.რუსთაველის გამზ. N 18
თელავი დ.აღმაშენებლის გამზ. N 39
თელავი შ.რუსთაველის გამზ. N 54
თელავი ი.ბატონიშვილის ქ. N 1
თელავი ქლუხორის ქ. N 19
თელავი ვახუშტის ქ. N 11
თელავი ალაზნის გამზ. N 8"ა"
თელავი ს.გოშაძის ქ. N 59
თელავი გ.ჩუბინაშვილის ქ. N 9
თელავი ი.ბატონიშვილის ქ. N 10
თელავი შ.რუსთაველის გამზ. N 35
თელავი დ.აღმაშენებლის გამზ. N 45
თელავი შ.რუსთაველის გამზ. N 31
თელავი ი.ეკალაძის ქ. N 31
თელავი შ.რუსთაველის გამზ. N 120ა
თელავი ს.გოშაძის ქ. N 12
თელავი გ.ჩუბინაშვილის ქ. N 19
თელავი ვახუშტის ქ. N 4
თელავი შ.რუსთაველის გამზ. N 59
თელავი ალაზნის გამზ. N 6
თელავი კავკასიონის ქ. კორ. 45გ
თელავი ნ.დუმბაძის ქ. N 9
თელავი ალ.გრიბოედოვის ქ. N 4
თელავი შ.რუსთაველის გამზ. N 7
თელავი შ.რუსთაველის გამზ. N 19
თელავი ი.ეკალაძის ქ. N 18
თელავი კ.ლესელიძის ქ. N 24
თელავი ი.ეკალაძის ქ. N 2
თელავი დ.კლდიაშვილის ქ. N 11
თელავი შ.რუსთაველის გამზ. N 60ა
თელავი დ.კლდიაშვილის ქ. N 14
თელავი დ.აღმაშენებლის გამზ. N 75
თელავი კ.ლესელიძის ქ. N 25ა
თელავი ნ.დუმბაძის ქ. N 4
თელავი დ.აღმაშენებლის გამზ. N 2
თელავი კ.ლესელიძის ქ. N 37
თელავი კურდღელაურის ქ. N 25
თელავი კურდღელაურის ქ. N 4
თელავი ფ.მოსულიშვილის ქ. N 4
თელავი შ.რუსთაველის გამზ. N 43
თელავი ალაზნის გამზ. N 5
თელავი კურდღელაურის ქ. N 26
თელავი ს.გოშაძის ქ. N 41
თელავი ფ.მოსულიშვილის ქ. N 12
თელავი კურდღელაურის ქ. N 1
თელავი შ.რუსთაველის გამზ. N 9
თელავი გ.ჩუბინაშვილის ქ. N 13
თელავი კ.ლესელიძის ქ. N 21ა
თელავი ს.გოშაძის ქ. N 57
თელავი ქლუხორის ქ. N 1ა
თელავი დ.აღმაშენებლის გამზ. N 28
თელავი ნ.დუმბაძის ქ. კორ. 20ბ
თელავი დ.აღმაშენებლის გამზ. N 66
თელავი გ.ჩუბინაშვილის ქ. N 22
თელავი ქლუხორის ქ. N 1
თელავი ლ.ბუიშვილის ქ. N 1
თელავი დ.აღმაშენებლის გამზ. N 30
თელავი ჯ.ციციშვილის ქ. N 22
თელავი შ.რუსთაველის გამზ. კორ. 78
თელავი ვახუშტის ქ. N 2
თელავი ს.გოშაძის ქ. N 5ა
თელავი შ.რუსთაველის გამზ. N 71ა
თელავი ალაზნის გამზ. კორ. 35
თელავი დ.აღმაშენებლის გამზ. N 31ა
თელავი დ.აღმაშენებლის გამზ. N 31
თელავი ს.გოშაძის ქ. N 56
თელავი შ.რუსთაველის გამზ. N 77ა
თელავი ს.გოშაძის ქ. N 23
თელავი ქლუხორის ქ. N 2
თელავი კურდღელაურის ქ. N 7
თელავი ლ.ბუიშვილის ქ. N 7
თელავი კურდღელაურის ქ. N 8
თელავი დ.კლდიაშვილის ქ. N 8
თელავი კ.ლესელიძის ქ. N 33
თელავი ვახუშტის ქ. N 17
თელავი ჯ.ციციშვილის ქ. N 11
თელავი კ.ლესელიძის ქ. N 56ა
თელავი კავკასიონის ქ. N 5
თელავი ვახუშტის ქ. N 5
თელავი ქლუხორის ქ. N 3
თელავი ნ.დუმბაძის ქ. N 13
თელავი ბათუმის ქ. N 8
თელავი დ.კლდიაშვილის ქ. N 10
თელავი ვახუშტის ქ. N 13
თელავი ს.გოშაძის ქ. N 44
თელავი კ.ლესელიძის ქ. N 48
თელავი ალ.გრიბოედოვის ქ. N 5ა
თელავი შ.რუსთაველის გამზ. N 44
თელავი შ.რუსთაველის გამზ. N 6
თელავი შ.რუსთაველის გამზ. N 21
თელავი კავკასიონის ქ. N 52
თელავი ი.ბატონიშვილის ქ. N 8
თელავი კ.ლესელიძის ქ. N 19
თელავი დ.კლდიაშვილის ქ. N 9
თელავი ალაზნის გამზ. კორ. 18"ბ"
თელავი ფ.მოსულიშვილის ქ. N 8
თელავი კურდღელაურის ქ. N 31
თელავი დ.აღმაშენებლის გამზ. N 74
თელავი შ.რუსთაველის გამზ. N 61
თელავი ალ.გრიბოედოვის ქ. N 18
თელავი კ.ლესელიძის ქ. N 6
თელავი ს.გოშაძის ქ. N 19
თელავი დ.აღმაშენებლის გამზ. N 86
თელავი ნ.მთვარელიშვილის ქ. N 1
თელავი გ.ჩუბინაშვილის ქ. N 14
თელავი 300 არაგველის ქ. N 12
თელავი დ.აღმაშენებლის გამზ. N 62"ა"
თელავი კ.ლესელიძის ქ. N 42
თელავი შ.რუსთაველის გამზ. N 120
თელავი ალ.გრიბოედოვის ქ. N 30
თელავი ფ.მოსულიშვილის ქ. N 1
თელავი ალ.გრიბოედოვის ქ. N 54
თელავი ვახუშტის ქ. N 10
თელავი ალ.გრიბოედოვის ქ. N 50ა
თელავი ალ.გრიბოედოვის ქ. N 32
თელავი შ.რუსთაველის გამზ. კორ. 73ბ
თელავი 300 არაგველის ქ. N 18
თელავი დ.კლდიაშვილის ქ. N 5
თელავი ჯ.ციციშვილის ქ. N 4
თელავი შ.რუსთაველის გამზ. N 82
თელავი 300 არაგველის ქ. N 22
თელავი ნ.დუმბაძის ქ. N 18
თელავი ნ.მთვარელიშვილის ქ. N 18
თელავი ქლუხორის ქ. N 54
თელავი ალ.გრიბოედოვის ქ. N 60
თელავი ლ.ბუიშვილის ქ. N 13
თელავი კავკასიონის ქ. N 33
თელავი 300 არაგველის ქ. N 8
თელავი კურდღელაურის ქ. N 21
თელავი ალ.გრიბოედოვის ქ. N 46
თელავი ალ.გრიბოედოვის ქ. N 38ა
თელავი ს.გოშაძის ჩიხი
თელავი კურდღელაურის ქ. N 33
თელავი დ.აღმაშენებლის გამზ. N 80
თელავი კ.ლესელიძის ქ. N 14
თელავი კ.ლესელიძის ქ. N 23"ა"
თელავი ვახუშტის ქ. N 12
თელავი 300 არაგველის ქ. N 26
თელავი ლ.ბუიშვილის ქ. N 10
თელავი ვახუშტის ქ. N 8
თელავი ალაზნის გამზ. N 4
თელავი დ.აღმაშენებლის გამზ. N 43
თელავი დ.აღმაშენებლის გამზ. N 52
თელავი შ.რუსთაველის გამზ. N 11
თელავი ალაზნის გამზ. N 75
თელავი დ.აღმაშენებლის გამზ. N 61
თელავი კურდღელაურის ქ. N 17
თელავი დ.აღმაშენებლის გამზ. N 94
თელავი ფ.მოსულიშვილის ქ. N 7
თელავი დ.აღმაშენებლის გამზ. N 50ა
თელავი კ.ლესელიძის ქ. N 40ა
თელავი დ.აღმაშენებლის გამზ. N 88
თელავი დ.აღმაშენებლის გამზ. N 70
თელავი ბათუმის ქ. N 18
თელავი ი.ბატონიშვილის ქ. N 17
თელავი ი.ეკალაძის ქ. N 5
თელავი ფ.მოსულიშვილის ქ. N 5
თელავი ფ.მოსულიშვილის ქ. N 15
თელავი ნ.მთვარელიშვილის ქ. N 17
თელავი ნ.მთვარელიშვილის ქ. N 11
თელავი დ.აღმაშენებლის გამზ. N 36გ
თელავი ალ.გრიბოედოვის ქ. N 6
თელავი შ.რუსთაველის გამზ. N 2 ა
თელავი შ.რუსთაველის გამზ. N 12
თელავი შ.რუსთაველის გამზ. N 34 ა
თელავი ალაზნის გამზ. N 43
თელავი შ.რუსთაველის გამზ. N 4ა
თელავი შ.რუსთაველის გამზ. N 27
თელავი ალაზნის გამზ. N 95
თელავი დ.აღმაშენებლის გამზ. N 41
თელავი ალაზნის გამზ. N 61
თელავი ალაზნის გამზ. N 29
თელავი ალაზნის გამზ. N 73ა
თელავი ალაზნის გამზ. N 24ა
თელავი ალაზნის გამზ. N 71
თელავი ალაზნის გამზ. N 37
თელავი ალაზნის გამზ. N 77
თელავი ალაზნის გამზ. N 20ა
თელავი ალაზნის გამზ. N 93
თელავი ალაზნის გამზ. N 31
თელავი ალაზნის გამზ. N 29
თელავი დ.აღმაშენებლის გამზ. N 87
თელავი დ.აღმაშენებლის გამზ. N 97
თელავი დ.აღმაშენებლის გამზ. N 89
თელავი დ.აღმაშენებლის გამზ. N 91
თელავი დ.აღმაშენებლის გამზ. N 60
თელავი დ.აღმაშენებლის გამზ. N 83
თელავი დ.აღმაშენებლის გამზ. N 57
თელავი დ.აღმაშენებლის გამზ. N 15 ა
თელავი ს.გოშაძის ქ. N 10 ა
თელავი ნ.დუმბაძის ქ. N 20
თელავი ს.გოშაძის ქ. N 13
თელავი დ.აღმაშენებლის გამზ. N 13
თელავი დ.აღმაშენებლის გამზ. N 9 ა
თელავი დ.აღმაშენებლის გამზ. N 7
თელავი დ.აღმაშენებლის გამზ. N 11 ა
თელავი დ.აღმაშენებლის გამზ. N 19
თელავი ი.ეკალაძის ქ. N 15
თელავი გ.ჩუბინაშვილის ქ. N 6 ა
თელავი კ.ლესელიძის ქ. N 11 ბ
თელავი კ.ლესელიძის ქ. N 13 ა
თელავი ვახუშტის ქ. N 23
თელავი ლ.ბუიშვილის ქ. N 10 ა
თელავი ს.გოშაძის ქ. N 40 ა
თელავი შ.რუსთაველის გამზ. N 88 ბ
თელავი ი.ბატონიშვილის ქ. N 3 ა
თელავი ბათუმის ქ. N 17 ა
თელავი 300 არაგველის ქ. N 20
თელავი კ.ლესელიძის ქ. N 22 ა
თელავი დ.აღმაშენებლის გამზ. N 17 ა
თელავი გ.ჩუბინაშვილის ქ. N 22 ა
თელავი ი.ეკალაძის ქ. N 14
თელავი დ.აღმაშენებლის გამზ. N 55 ა
თელავი ალ.გრიბოედოვის ქ. N 48 ა
თელავი ალ.გრიბოედოვის ქ. N 13 ა
თელავი 300 არაგველის ქ. N 12 ა
თელავი კ.ლესელიძის ქ. N 4ა
თელავი ს.გოშაძის ქ. N 4 ა
თელავი ს.გოშაძის ქ. N 7ა
თელავი შ.რუსთაველის გამზ. N 20ა
თელავი დ.აღმაშენებლის გამზ. N 78
თელავი შ.რუსთაველის გამზ. N 8 ა
თელავი კავკასიონის ქ. N 49ა
თელავი კ.ლესელიძის ქ. N 32
თელავი ალაზნის გამზ. N 16
თელავი ბათუმის ქ. N 14
თელავი ალაზნის გამზ. N 91
თელავი კავკასიონის ქ. N 37
თელავი ალაზნის გამზ. N 14
თელავი ბათუმის ქ. N 22
თელავი ს.გოშაძის ქ. N 41ბ
თელავი ბათუმის ქ. N 1ა
თელავი ალაზნის გამზ. N 8
თელავი ალაზნის გამზ. N 41
თელავი ალაზნის გამზ. N 33
თელავი შ.რუსთაველის გამზ. N 48
თელავი შ.რუსთაველის გამზ. N 116ა
თელავი ალაზნის გამზ. N 12
თელავი ალაზნის გამზ. N 22ბ
თელავი ალაზნის გამზ. N 20
თელავი კავკასიონის ქ. N 45ა
თელავი ალ.გრიბოედოვის III ჩიხი
თელავი ალაზნის გამზ. N 30
თელავი კავკასიონის ქ. კორ. 57
თელავი ალაზნის გამზ. კორ. 36ა
თელავი ალაზნის გამზ. N 34
თელავი ჯ.ციციშვილის ქ. N 20
თელავი შ.რუსთაველის გამზ. N 100
თელავი 300 არაგველის ქ. N 30
თელავი ნ.დუმბაძის ქ. N 19
თელავი ალაზნის გამზ. N 26
თელავი კავკასიონის ქ. N 17
თელავი ნ.დუმბაძის ქ. N 3
თელავი ფ.მოსულიშვილის ქ. N 6
თელავი ი.ეკალაძის ქ. N 13
თელავი ს.გოშაძის ქ. N 38
თელავი ალაზნის გამზ. N 71თ
თელავი კავკასიონის ქ. კორ. 41
თელავი დ.აღმაშენებლის გამზ. N 32
თელავი ალაზნის გამზ. N 40
თელავი კავკასიონის ქ. კორ. 45ბ
თელავი დ.აღმაშენებლის გამზ. N 41 დ
თელავი შ.რუსთაველის გამზ. N 87
თელავი ალაზნის გამზ. კორ. 36ბ
თელავი ალაზნის გამზ. კორ. 30ა
თელავი ალაზნის გამზ. N 38ა
თელავი ალაზნის გამზ. კორ. 18
თელავი შ.რუსთაველის გამზ. N 78
თელავი ალაზნის გამზ. N 34ა
თელავი დ.აღმაშენებლის გამზ. N 64
თელავი ალაზნის გამზ. N 123
თელავი დ.აღმაშენებლის გამზ. N 62ბ
თელავი შ.რუსთაველის გამზ. N 108
თელავი ნ.მთვარელიშვილის ქ. N 1ა
თელავი შ.რუსთაველის გამზ. N 110ა
თელავი დ.აღმაშენებლის გამზ. N 41ა
თელავი 300 არაგველის ქ. N 50
თელავი ალაზნის გამზ. კორ. 83
თელავი დ.აღმაშენებლის გამზ. N 14ბ
თელავი დ.აღმაშენებლის გამზ. N 14ა
თელავი კავკასიონის ქ. კორ. 45დ
თელავი დ.აღმაშენებლის გამზ. N 43-17
თელავი ალაზნის გამზ. N 22ა
თელავი დ.აღმაშენებლის გამზ. N 29 ა

წყალმომარაგების შეზღუდვა გამოწვეულია ტექნიკური სამუშაოების გათვალისწინებით.

შ.პ.ს. საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია ბოდიშს უხდის მომხმარებლებს შექმნილი დისკომფორტის გამო.

წყალმომარაგების შეწყვეტის დრო: 21/06/2024 09:00:00
წყალმომარაგების აღდგენის დრო: 22/06/2024 08:00:00
გამორთული მისამართები:
დედოფლისწყარო ს. ქვემო ქედი
დედოფლისწყარო ს. ქვემო ქედი N5 ქ.
დედოფლისწყარო ს. ქვემო ქედი 1 ქ.
დედოფლისწყარო ს. ქვემო ქედი კვარტალი N35, ნაკვეთი N189 უბანი
დედოფლისწყარო ს. ქვემო ქედი კვარტალი N04, ნაკვეთი N023 უბანი

წყალმომარაგების შეზღუდვა გამოწვეულია ტექნიკური სამუშაოების გათვალისწინებით.

შ.პ.ს. საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია ბოდიშს უხდის მომხმარებლებს შექმნილი დისკომფორტის გამო.

წყალმომარაგების შეწყვეტის დრო: 21/06/2024 09:00:00
წყალმომარაგების აღდგენის დრო: 22/06/2024 03:00:00
გამორთული მისამართები:
ქუთაისი ს. ბანოჯა
ქუთაისი ს. გეგუთი
ქუთაისი ს. გოდოგანი
ქუთაისი ს. გუმათი
ქუთაისი ს. გუმბრა
ქუთაისი ს. გუმბრინი
ქუთაისი ს. დიდი ჯიხაიში ნაკვეთი N142
ქუთაისი ს. ზედა მესხეთი
ქუთაისი ს. იანეთი
ქუთაისი ს. კვახჭირი
ქუთაისი ს. კოპიტნარი
ქუთაისი ს. მესხეთი
ქუთაისი ს. მუხიანი
ქუთაისი ს. რიონი
ქუთაისი ს. ფარცხანაყანევი
ქუთაისი ს. ქვედა მესხეთი
ქუთაისი ს. ქვიტირი
ქუთაისი წმ. საბას ქ.
ქუთაისი მ. ძოძუაშვილი ქ.
ქუთაისი 26 მაისის ქ.
ქუთაისი 35 სკოლის მიმდებარე ქ.
ქუთაისი 9 აპრილის ქ.
ქუთაისი I მაისის ქ.
ქუთაისი გ.აბაშიძის ქ.
ქუთაისი ვ.აბაშიძის ქ.
ქუთაისი დ.აბაშიძის ქ.
ქუთაისი დ.ავალიანის ქ.
ქუთაისი ლ.ავალიანის ქ.
ქუთაისი ავტომშენებლის ქ.
ქუთაისი ავტომშენებლის 51 ქ.
ქუთაისი აზერბაიჯანის ქ.
ქუთაისი ვ.ამაშუკელის ქ.
ქუთაისი ანტონ კათალიკოსის ქ.
ქუთაისი ვ.ანჯაფარიძის ქ.
ქუთაისი ზ.ანჯაფარიძის ქ.
ქუთაისი შ.არაგვისპირელის ქ.
ქუთაისი დ.არაყიშვილის ქ.
ქუთაისი მ.ასათიანის ქ.
ქუთაისი ლ.ასათიანის ქ.
ქუთაისი მ.ასლანიკაშვილის ქ.
ქუთაისი გ.ახვლედიანის ქ.
ქუთაისი ვ.ბაგრატიონის ქ.
ქუთაისი ბაგრატის ქ.
ქუთაისი დ.ბადრიძის ქ.
ქუთაისი ირ.ბაზაძის ქ.
ქუთაისი ბათუმის ქ.
ქუთაისი მ.ბალანჩივაძის ქ.
ქუთაისი ბალახვნის ასსაფეხურიანი კიბე (ნაკვეთი 8) ქ.
ქუთაისი ნ.ბარათაშვილის ქ.
ქუთაისი ვ.ბარნოვის ქ.
ქუთაისი კ.ბარქაიას ქ.
ქუთაისი ბაქოს ქ.
ქუთაისი ბაღდათი ქ.
ქუთაისი აკ.ბელიაშვილის ქ.
ქუთაისი ბ.ბელინსკის ქ.
ქუთაისი ი.ბერაძის ქ.
ქუთაისი ბერი თევდორეს ქ.
ქუთაისი დ.ბერძენაძის ქ.
ქუთაისი ბესიკის ქ.
ქუთაისი ა.ბოჭორიშვილის ქ.
ქუთაისი მ.ბროსეს ქ.
ქუთაისი ს.ბუაჩიძის ქ.
ქუთაისი ბ.ბუკიას ქ.
ქუთაისი ვ.ბურჯანაძის ქ.
ქუთაისი მ.ბუხაიძის ქ.
ქუთაისი ე.გაბაშვილის ქ.
ქუთაისი ი.გაგარინი ქ.
ქუთაისი გაგრის ქ.
ქუთაისი ა.გალაევი-ნიჟარაძის ქ.
ქუთაისი გამარჯვების ქ.
ქუთაისი კ.გამსახურდიას ქ.
ქუთაისი განათლების ქ.
ქუთაისი განჯის ქ.
ქუთაისი ბ.გაპონოვის ქ.
ქუთაისი ვ.გაფრინდაშვილის ქ.
ქუთაისი გელათის ქ.
ქუთაისი ვ.გვანცელაძის ქ.
ქუთაისი გრ.გველესიანის ქ.
ქუთაისი გივი ბრეგაძის ქ.
ქუთაისი გიორგი ბრწყინვალეს ქ.
ქუთაისი გიორგი ცაბაძე ქ.
ქუთაისი გიორგი(გოგილო)ნიკოლაძე ქ.
ქუთაისი ჰ.გმაინერის ქ.
ქუთაისი ი.გოგებაშვილის ქ.
ქუთაისი ნ.გოგოლის ქ.
ქუთაისი ა.გორგიძის ქ.
ქუთაისი გორის ქ.
ქუთაისი მ.გორკის ქ.
ქუთაისი ალ.გრიბოედოვის ქ.
ქუთაისი ი.გრიშაშვილის ქ.
ქუთაისი ს.გუგუნავას ქ.
ქუთაისი ვ.გუნიას ქ.
ქუთაისი დ.გურამიშვილის ქ.
ქუთაისი მ.გურიელის ქ.
ქუთაისი და-ძმა უორდროპების ქ.
ქუთაისი შ.დადიანის ქ.
ქუთაისი ც.დადიანის ქ.
ქუთაისი დავით და კონსტანტინეს ქ.
ქუთაისი ი.დავითაშვილის ქ.
ქუთაისი მ.დავითაშვილის ქ.
ქუთაისი დები იშხნელების ქ.
ქუთაისი დედაენის ქ.
ქუთაისი დემეტრე თავდადებულის ქ.
ქუთაისი დეპოს ქ.
ქუთაისი მ.დვალიშვილის ქ.
ქუთაისი დია-ჩიანელის ქ.
ქუთაისი დონეცკის ქ.
ქუთაისი ნ.დუმბაძის ქ.
ქუთაისი ირ.ევდოშვილის ქ.
ქუთაისი ერევნის ქ.
ქუთაისი გ.ერისთავის ქ.
ქუთაისი ვანი ქ.
ქუთაისი ვაჟა-ფშაველას ქ.
ქუთაისი ფ.ვარლამიშვილის ქ.
ქუთაისი აკ.ვასაძის ქ.
ქუთაისი ვეტერანთა ქ.
ქუთაისი ვეფხის ტყაოსნის ქ.
ქუთაისი ვოიკოვი ქ.
ქუთაისი ვოლგოგრადის ქ.
ქუთაისი ი.ზარდალიშვილის ქ.
ქუთაისი ს.ზაქარიაძის ქ.
ქუთაისი ზესტაფონის ქ.
ქუთაისი ზუგდიდის ქ.
ქუთაისი რ.თაბუკაშვილის ქ.
ქუთაისი თავისუფლების ქ.
ქუთაისი თამარ მეფის ქ.
ქუთაისი თამარაშვილის ქ.
ქუთაისი ე.თაყაიშვილის ქ.
ქუთაისი თბილისის ქ.
ქუთაისი თენგიზ აბულაძე ქ.
ქუთაისი თერჯოლას ქ.
ქუთაისი პ.თვალჭრელიძის ქ.
ქუთაისი დ.თომაშვილის ქ.
ქუთაისი ს.თორთლაძის ქ.
ქუთაისი ს.თოფურიას ქ.
ქუთაისი პ.იაშვილის ქ.
ქუთაისი იერუსალიმის ქ.
ქუთაისი ვ.იმედაძის ქ.
ქუთაისი პ.ინგოროყვას ქ.
ქუთაისი იოანე პეტრიწის ქ.
ქუთაისი ჭ.იოსელიანის ქ.
ქუთაისი ს.ისიანის ქ.
ქუთაისი დ.კაკაბაძის ქ.
ქუთაისი კაკაურიძე ქ.
ქუთაისი ფ.კაკაურიძის ქ.
ქუთაისი კალანდაძის ქ.
ქუთაისი კ.კეკელიძის ქ.
ქუთაისი კ.კერვალიშვილის ქ.
ქუთაისი კეცხოველი ქ.
ქუთაისი დ.კვიცარიძის ქ.
ქუთაისი ა.კიბორძალიძის ქ.
ქუთაისი კიბულის ქ.
ქუთაისი კიევის ქ.
ქუთაისი ვ.კიკვიძის ქ.
ქუთაისი შ.კიკნაძის ქ.
ქუთაისი კიროვი ქ.
ქუთაისი დ.კლდიაშვილის ქ.
ქუთაისი ს.კლდიაშვილის ქ.
ქუთაისი კოლუმბია-მისურის ქ.
ქუთაისი კოლხეთი ქ.
ქუთაისი კოსტავას ქ.
ქუთაისი მ.კოსტავას ქ.
ქუთაისი ალ.კოღუაშვილის ქ.
ქუთაისი ლ.კოხრეიძის ქ.
ქუთაისი ივ.კრილოვის ქ.
ქუთაისი ვ.კუპრაძის ქ.
ქუთაისი ზ.კუხიანიძის ქ.
ქუთაისი ლადო ასათიანის ქ.
ქუთაისი ლადო მესხიშვილის ქ.
ქუთაისი მ.ლაღიძის ქ.
ქუთაისი მ.ლებანიძის ქ.
ქუთაისი გ.ლეონიძის ქ.
ქუთაისი შ.ლეჟავას ქ.
ქუთაისი მ.ლერმონტოვის ქ.
ქუთაისი კ.ლესელიძის ქ.
ქუთაისი ლესია უკრაინკას ქ.
ქუთაისი ჭ.ლომთათიძის ქ.
ქუთაისი მ.ლომონოსოვის ქ.
ქუთაისი ნ.ლომოურის ქ.
ქუთაისი ნ.ლორთქიფანიძის ქ.
ქუთაისი კ.ლორთქიფანიძის ქ.
ქუთაისი ლუკა ასათიანის ქ.
ქუთაისი რ.ლუქსემბურგის ქ.
ქუთაისი გ.მაისურაძის ქ.
ქუთაისი ზ.მალანიას ქ.
ქუთაისი ო.მამფორიას ქ.
ქუთაისი დ.მანდარიას ქ.
ქუთაისი მარქსი ქ.
ქუთაისი კ.მარჯანიშვილის ქ.
ქუთაისი ი.მაჩაბელის ქ.
ქუთაისი მ.მაჭავარიანის ქ.
ქუთაისი ს.მახვილაძის ქ.
ქუთაისი მგალობლიშვილის ქ.
ქუთაისი პ.მელიქიშვილის ქ.
ქუთაისი მესხის ქ.
ქუთაისი ს.მესხის ქ.
ქუთაისი კ.მესხის ქ.
ქუთაისი ვლ.მესხიშვილის ქ.
ქუთაისი გ.მეფისაშვილის ქ.
ქუთაისი ვ.მიზანდარის ქ.
ქუთაისი დ.მიქელაძე-მეველის ქ.
ქუთაისი კ.მკურნალის ქ.
ქუთაისი ი.მოსაშვილის ქ.
ქუთაისი მოსკოვის ქ.
ქუთაისი ნ.მუსხელიშვილის ქ.
ქუთაისი მშენებლის ქ.
ქუთაისი მშვიდობის ქ.
ქუთაისი მწვანე ყვავილას ქ.
ქუთაისი დ.მჭედლიძის ქ.
ქუთაისი დ.ნაზარიშვილის ქ.
ქუთაისი დ.ნამგალაძის ქ.
ქუთაისი გრ.ნარსიას ქ.
ქუთაისი გ.ნაფეტვარიძის ქ.
ქუთაისი ნ.ნეკრასოვის ქ.
ქუთაისი ნიზამის ქ.
ქუთაისი ნიკეას ქ.
ქუთაისი ნიკო მარის ქ.
ქუთაისი ნ.ნიკოლაძის ქ.
ქუთაისი ნიკოლაძის ქ.
ქუთაისი ეგ.ნინოშვილის ქ.
ქუთაისი დ.ნიჟარაძის ქ.
ქუთაისი ნიუპორტის ქ.
ქუთაისი ლ.ნუცუბიძის ქ.
ქუთაისი შ.ნუცუბიძის ქ.
ქუთაისი ონის ქ.
ქუთაისი მ.ორახელაშვილის ქ.
ქუთაისი გრ.ორბელიანის ქ.
ქუთაისი ოჩამჩირის ქ.
ქუთაისი ი.ოცხელის ქ.
ქუთაისი პეტრე იბერის ქ.
ქუთაისი შ.პირველის ქ.
ქუთაისი პოზნანი ქ.
ქუთაისი ალ.პუშკინის ქ.
ქუთაისი ჟიტომირი ქ.
ქუთაისი ა.რაზმაძის ქ.
ქუთაისი რესპუბლიკის ქ.
ქუთაისი რიონჰესის ქ.
ქუთაისი რიჟინიაშვილის ქ.
ქუთაისი გრ.რობაქიძის ქ.
ქუთაისი ე.როძევიჩის ქ.
ქუთაისი რუას ქ.
ქუთაისი რუსთავის ქ.
ქუთაისი გ.სააკაძის ქ.
ქუთაისი სადგურის ქ.
ქუთაისი საიათნოვას ქ.
ქუთაისი სამტრედია ქ.
ქუთაისი ვ.სარაჯიშვილის ქ.
ქუთაისი საქუსლიის დაჩა ქ.
ქუთაისი ლ.საღარაძის ქ.
ქუთაისი საჩხერის ქ.
ქუთაისი ა.სინაურის ქ.
ქუთაისი სოლომონ მეორის ქ.
ქუთაისი სოლომონ პირველის ქ.
ქუთაისი სოხუმის ქ.
ქუთაისი ო.სულაბერიძის ქ.
ქუთაისი ი.სხირტლაძის ქ.
ქუთაისი ტ.ტაბიძის ქ.
ქუთაისი გ.ტაბიძის ქ.
ქუთაისი ტოლბუხინი ქ.
ქუთაისი ლ.ტოლსტოის ქ.
ქუთაისი კ.ტყაბლაძის ქ.
ქუთაისი ტყიბულის ქ.
ქუთაისი დ.უზნაძის ქ.
ქუთაისი ზ.ფალიაშვილის ქ.
ქუთაისი გ.ფანჯიკიძის ქ.
ქუთაისი ფარნავაზ მეფის ქ.
ქუთაისი გ.ფერაძის ქ.
ქუთაისი ფიროსმანის ქ.
ქუთაისი ფოთის ქ.
ქუთაისი გ.ფურცელაძის ქ.
ქუთაისი ა.ფურცელაძის ქ.
ქუთაისი ო.ფხაკაძის ქ.
ქუთაისი ი.ქანთარიას ქ.
ქუთაისი ქეთევან წამებულის ქ.
ქუთაისი ნ.ქვარიანის ქ.
ქუთაისი ლ.ქიაჩელის ქ.
ქუთაისი ქორქიას ქ.
ქუთაისი ალ.ქუთათელის ქ.
ქუთაისი ალ.ყაზბეგის ქ.
ქუთაისი ს.ყაუხჩიშვილის ქ.
ქუთაისი დ.ყიფიანის ქ.
ქუთაისი გ.შავგულიძის ქ.
ქუთაისი შ.შავგულიძის ქ.
ქუთაისი გ.შარვაშიძის ქ.
ქუთაისი ჟ.შარტავას ქ.
ქუთაისი შაუმიანის ქ.
ქუთაისი ტ.შევჩენკოს ქ.
ქუთაისი შერვაშიძე ქ.
ქუთაისი შმიდტის ქ.
ქუთაისი შოთა ღვინიანიძე ქ.
ქუთაისი პ.ჩანჩიბაძის ქ.
ქუთაისი ო.ჩეჩელაშვილის ქ.
ქუთაისი ა.ჩეხოვის ქ.
ქუთაისი დ.ჩირაძის ქ.
ქუთაისი ს.ჩიქოვანის ქ.
ქუთაისი ჩკალოვის ქ.
ქუთაისი გრ.ჩორგოლიანის ქ.
ქუთაისი ნ.ჩხეიძის ქ.
ქუთაისი პ.ჩხობაძის ქ.
ქუთაისი ცაცხვების ქ.
ქუთაისი პ.ცახელის ქ.
ქუთაისი ცისფერყანწელთა ქ.
ქუთაისი ა.ციციაშვილის ქ.
ქუთაისი ცხინვალის ქ.
ქუთაისი ძმები ფრუიძეების ქ.
ქუთაისი ძნელაძის ქ.
ქუთაისი მ.ძოძუაშვილი ქ.
ქუთაისი აკ.წერეთლის ქ.
ქუთაისი წმინდა ლუკას ქ.
ქუთაისი წმინდა ნინოს ქ.
ქუთაისი წმინდა სამების ქ.
ქუთაისი წყალტუბოს ქ.
ქუთაისი წყაროს ქ.
ქუთაისი პ.ჭაბუკიანის ქ.
ქუთაისი ზ.ჭავჭავაძის ქ.
ქუთაისი ილ.ჭავჭავაძის და აკ.წერეთლის კვეთა ქ.
ქუთაისი გ.ჭანტურიას ქ.
ქუთაისი რ.ჭეიშვილი ქ.
ქუთაისი ჭიათურის ქ.
ქუთაისი ს.ჭიაურელის ქ.
ქუთაისი დ.ჭონქაძის ქ.
ქუთაისი თ.ჭუმბურიძის ქ.
ქუთაისი გ.ჭყონდიდელის ქ.
ქუთაისი ს.ხაბეიშვილის ქ.
ქუთაისი გრ.ხანძთელის ქ.
ქუთაისი ვ.ხარებავას ქ.
ქუთაისი ვ.ხარებავას ქ. N 84 ქ.
ქუთაისი ალ.ხახანაშვილის ქ.
ქუთაისი კ.ხეთაგუროვის ქ.
ქუთაისი ი.ხვიჩიას ქ.
ქუთაისი ხონი ქ.
ქუთაისი აკ.ხორავას ქ.
ქუთაისი ს.ხუნდაძის ქ.
ქუთაისი ივ.ჯავახიშვილი ქ.
ქუთაისი ივ.ჯავახიშვილის ქ.
ქუთაისი დ.ჯაილოვას ქ.
ქუთაისი ი.ჯანელიძის ქ.
ქუთაისი ირ.ჯანელიძის ქ.
ქუთაისი გ.ჯიბლაძის ქ.
ქუთაისი ა.ჯორჯიაშვილის ქ.
ქუთაისი ჯუმბერ რუსაძე ქ.
ქუთაისი ირ.აბაშიძის გამზ.
ქუთაისი დ.აღმაშენებლის გამზ.
ქუთაისი ახალგაზრდობის გამზ.
ქუთაისი ზ.გამსახურდიას გამზ.
ქუთაისი ილია ჭავჭავაძის გამზ.
ქუთაისი შ.რუსთაველის გამზ.
ქუთაისი სულხან-საბას გამზ.
ქუთაისი დავით აღმაშენებლის მოედ.
ქუთაისი სადგურის მოედ.
ქუთაისი ჟიტომირის I ჩიხი ჩიხი
ქუთაისი გურამ და ვიტალი უგრეხელიძეები აღმ.
ქუთაისი უგრეხელიძეების აღმ.
ქუთაისი აკ.შანიძის აღმ.
ქუთაისი ვ.მაიაკოვსკის სახელობის ხეივ.
ქუთაისი გოდოგანი დას.
ქუთაისი გუმათის მარცხენა დას.
ქუთაისი კოპიტნარი დას.
ქუთაისი საქუსლია, გორა დას.
ქუთაისი ჭახათის უბანი დას.
ქუთაისი სადგური რიონი

წყალმომარაგების შეზღუდვა გამოწვეულია ტექნიკური სამუშაოების გათვალისწინებით.

შ.პ.ს. საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია ბოდიშს უხდის მომხმარებლებს შექმნილი დისკომფორტის გამო.

წყალმომარაგების შეწყვეტის დრო: 21/06/2024 08:00:00
წყალმომარაგების აღდგენის დრო: 21/06/2024 22:00:00
გამორთული მისამართები:
ტყიბული ი.ჭავჭავაძის ქ.
ტყიბული ნ.ფიროსმანის ქ.
ტყიბული გრ.გაბრიაძის ქ.

წყალმომარაგების შეზღუდვა გამოწვეულია ტექნიკური სამუშაოების გათვალისწინებით.

შ.პ.ს. საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია ბოდიშს უხდის მომხმარებლებს შექმნილი დისკომფორტის გამო.

წყალმომარაგების შეწყვეტის დრო: 21/06/2024 08:00:00
წყალმომარაგების აღდგენის დრო: 21/06/2024 12:00:00
გამორთული მისამართები:
ზესტაფონი ათონელების ქ.
ზესტაფონი დ.აღმაშენებლის ქ.
ზესტაფონი ვ.ბარნოვის ქ.
ზესტაფონი ა.ბიბილაშვილის ქ.
ზესტაფონი დადიანის ქ.
ზესტაფონი დიდგორის ქ.
ზესტაფონი ზაპოროჟიეს ქ.
ზესტაფონი ს.ზაქარიაძის ქ.
ზესტაფონი თბილისის ქ.
ზესტაფონი კაშხლის მიმდებარე ტერიტორია ქ.
ზესტაფონი კეთილაძის ქ.
ზესტაფონი კეკელიძის ქ.
ზესტაფონი დ.კლდიაშვილის ქ.
ზესტაფონი გ.ლეონიძის ქ.
ზესტაფონი კ.მარჯანიშვილის ქ.
ზესტაფონი მაღლაკელიძის ქ.
ზესტაფონი მეგობრობის ქ.
ზესტაფონი მელქაძის ქ.
ზესტაფონი გრ.რობაქიძის ქ.
ზესტაფონი შ.რუსთაველის ქ.
ზესტაფონი სანაპიროს ქ.
ზესტაფონი სტაროსელსკის ქ.
ზესტაფონი დ.უზნაძის ქ.
ზესტაფონი ფარნავაზის ქ.
ზესტაფონი ფიროსმანის ქ.
ზესტაფონი გ.ქაშაკაშვილის ქ.
ზესტაფონი ქეთევან წამებულის ქ.
ზესტაფონი ქუთაისის ქ.
ზესტაფონი შათირიშვილის ქ.
ზესტაფონი თ.ჩანტლაძის ქ.
ზესტაფონი ჩიკაშუას ქ.
ზესტაფონი ცოტნეს ქ.
ზესტაფონი აკ.წერეთლის ქ.
ზესტაფონი გ.ჭანტურიას ქ.
ზესტაფონი ს. არგვეთა
ზესტაფონი ს. კვალითი
ზესტაფონი ს. საქარა
ზესტაფონი ს. ქვედა საქარა

წყალმომარაგების შეზღუდვა გამოწვეულია ტექნიკური სამუშაოების გათვალისწინებით.

შ.პ.ს. საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია ბოდიშს უხდის მომხმარებლებს შექმნილი დისკომფორტის გამო.

წყალმომარაგების შეწყვეტის დრო: 21/06/2024 07:30:00
წყალმომარაგების აღდგენის დრო: 21/06/2024 23:00:00
გამორთული მისამართები:
ტყიბული გ.გიორგაძის ქ.
ტყიბული გრ.გორგიძის ქ.
ტყიბული ნ.ფორჩხიძის ქ.
ტყიბული გრ.რობაქიძის ქ. N 7

წყალმომარაგების შეზღუდვა გამოწვეულია ტექნიკური სამუშაოების გათვალისწინებით.

შ.პ.ს. საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია ბოდიშს უხდის მომხმარებლებს შექმნილი დისკომფორტის გამო.

წყალმომარაგების შეწყვეტის დრო: 20/06/2024 20:00:00
წყალმომარაგების აღდგენის დრო: 21/06/2024 10:00:00
გამორთული მისამართები:
ქარელი 26 მაისის ქ.
ქარელი 9 აპრილის ქ.
ქარელი დ.აბაშიშვილის ქ.
ქარელი გ.ავთანდილაშვილის ქ.
ქარელი ამირეჯიბის ქ.
ქარელი დ.აღმაშენებლის ქ.
ქარელი ახალგაზრდობის ქ.
ქარელი ახალი ქარელი, ცენტრალური გზის მიმდებარედ ქ.
ქარელი ნ.ბარათაშვილის ქ.
ქარელი ბახტრიონის ქ.
ქარელი ბებნისის სამმართველო ქ.
ქარელი ბუხაიძის ქ.
ქარელი ბ.გაბაშვილის ქ.
ქარელი ი.გოგებაშვილის ქ.
ქარელი ერთობის ქ.
ქარელი ვაჟა-ფშაველას ქ.
ქარელი ო.ვარძელაშვილის ქ.
ქარელი თამარ მეფის ქ.
ქარელი თბილისის ქ.
ქარელი იერუსალიმის ქ.
ქარელი იშხნელის ქ.
ქარელი ბ.კაპანაძის ქ.
ქარელი ნ.კეცხოველის ქ.
ქარელი ლენინგრადის ქ.
ქარელი გ.ლეონიძის ქ.
ქარელი კ.ლესელიძის ქ.
ქარელი კ.მარჯანიშვილის ქ.
ქარელი ს.მგალობლიშვილის ქ.
ქარელი ლ.მროველის ქ.
ქარელი ნ.მუსხელიშვილის ქ.
ქარელი ეგ.ნინოშვილის ქ.
ქარელი ი.ნონეშვილის ქ.
ქარელი ა.ოძელაშვილის ქ.
ქარელი შ.რუსთაველის ქ.
ქარელი ზ.რუხაძის ქ.
ქარელი გ.სააკაძის ქ.
ქარელი სტალინის ქ.
ქარელი ზ.ფანასკერტელის ქ.
ქარელი ფიროსმანის ქ.
ქარელი ფიროსმანის ქუჩის მიმდებარედ ქ.
ქარელი ალ.ყაზბეგის ქ.
ქარელი შიო მღვიმელის ქ.
ქარელი გ.ცაბაძის ქ.
ქარელი აკ.წერეთლის ქ.
ქარელი ი.ჭავჭავაძის ქ.

წყალმომარაგების შეზღუდვა გამოწვეულია ტექნიკური სამუშაოების გათვალისწინებით.

შ.პ.ს. საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია ბოდიშს უხდის მომხმარებლებს შექმნილი დისკომფორტის გამო.

წყალმომარაგების შეწყვეტის დრო: 20/06/2024 20:00:00
წყალმომარაგების აღდგენის დრო: 21/06/2024 22:00:00
გამორთული მისამართები:
ქარელი 26 მაისის ქ.
ქარელი 9 აპრილის ქ.
ქარელი დ.აბაშიშვილის ქ.
ქარელი გ.ავთანდილაშვილის ქ.
ქარელი ამირეჯიბის ქ.
ქარელი დ.აღმაშენებლის ქ.
ქარელი ახალგაზრდობის ქ.
ქარელი ახალი ქარელი, ცენტრალური გზის მიმდებარედ ქ.
ქარელი ნ.ბარათაშვილის ქ.
ქარელი ბახტრიონის ქ.
ქარელი ბებნისის სამმართველო ქ.
ქარელი ბუხაიძის ქ.
ქარელი ბ.გაბაშვილის ქ.
ქარელი ი.გოგებაშვილის ქ.
ქარელი ერთობის ქ.
ქარელი ვაჟა-ფშაველას ქ.
ქარელი ო.ვარძელაშვილის ქ.
ქარელი თამარ მეფის ქ.
ქარელი თბილისის ქ.
ქარელი იერუსალიმის ქ.
ქარელი იშხნელის ქ.
ქარელი ბ.კაპანაძის ქ.
ქარელი ნ.კეცხოველის ქ.
ქარელი ლენინგრადის ქ.
ქარელი გ.ლეონიძის ქ.
ქარელი კ.ლესელიძის ქ.
ქარელი კ.მარჯანიშვილის ქ.
ქარელი ს.მგალობლიშვილის ქ.
ქარელი ლ.მროველის ქ.
ქარელი ნ.მუსხელიშვილის ქ.
ქარელი ეგ.ნინოშვილის ქ.
ქარელი ი.ნონეშვილის ქ.
ქარელი ა.ოძელაშვილის ქ.
ქარელი შ.რუსთაველის ქ.
ქარელი ზ.რუხაძის ქ.
ქარელი გ.სააკაძის ქ.
ქარელი სტალინის ქ.
ქარელი ზ.ფანასკერტელის ქ.
ქარელი ფიროსმანის ქ.
ქარელი ფიროსმანის ქუჩის მიმდებარედ ქ.
ქარელი ალ.ყაზბეგის ქ.
ქარელი შიო მღვიმელის ქ.
ქარელი გ.ცაბაძის ქ.
ქარელი აკ.წერეთლის ქ.
ქარელი ი.ჭავჭავაძის ქ.

წყალმომარაგების შეზღუდვა გამოწვეულია ტექნიკური სამუშაოების გათვალისწინებით.

შ.პ.ს. საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია ბოდიშს უხდის მომხმარებლებს შექმნილი დისკომფორტის გამო.

წყალმომარაგების შეწყვეტის დრო: 20/06/2024 18:30:00
წყალმომარაგების აღდგენის დრო: 21/06/2024 19:30:00
გამორთული მისამართები:
ტყიბული ალ.ყაზბეგის ქ.
ტყიბული ბ.მაწკეპლაძის ქ.
ტყიბული გრ.ორბელიანის ქ.
ტყიბული კ.ლესელიძის ქ.
ტყიბული ნ.ბარათაშვილის ქ.
ტყიბული რ.თაბუკაშვილის ქ.
ტყიბული ტყვარჩელის ქ.
ტყიბული ძმები ვარდოსანიძეების ქ.
ტყიბული კ.გამსახურდიას ქ. N 23
ტყიბული კ.გამსახურდიას ქ. N 24
ტყიბული კ.გამსახურდიას ქ. N 1
ტყიბული კ.გამსახურდიას ქ. N 17
ტყიბული კ.გამსახურდიას ქ. N 10
ტყიბული კ.გამსახურდიას ქ. N 21
ტყიბული კ.გამსახურდიას ქ. N 26
ტყიბული კ.გამსახურდიას ქ. N 18
ტყიბული კ.გამსახურდიას ქ. N 16
ტყიბული კ.გამსახურდიას ქ. N 20
ტყიბული კ.გამსახურდიას ქ. N 5
ტყიბული კ.გამსახურდიას ქ. N 22
ტყიბული კ.გამსახურდიას ქ. N 19
ტყიბული კ.გამსახურდიას ქ. N 14
ტყიბული კ.გამსახურდიას ქ. N 8
ტყიბული კ.გამსახურდიას ქ. N 25
ტყიბული კ.გამსახურდიას ქ. N 9
ტყიბული კ.გამსახურდიას ქ. N 11
ტყიბული კ.გამსახურდიას ქ. N 15,
ტყიბული კ.გამსახურდიას ქ. N 12

წყალმომარაგების შეზღუდვა გამოწვეულია ტექნიკური სამუშაოების გათვალისწინებით.

შ.პ.ს. საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია ბოდიშს უხდის მომხმარებლებს შექმნილი დისკომფორტის გამო.

 < 1 2 3 4 >  Last ›