ადგილობრივი პროექტები
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2022-12-12
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2024-05-29
პროექტის ღირებულება (ლარში):
1,567,735.98
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
შპს „ჰიდრო ემ“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2021-01-14
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2024-05-01
პროექტის ღირებულება (ლარში):
11,959,964.06
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
„ინ-სი“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2023-10-27
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2024-03-19
პროექტის ღირებულება (ლარში):
399,187.98
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
შპს „მნათობი 2013“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2020-12-31
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2024-03-14
პროექტის ღირებულება (ლარში):
6,223,923.19
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
შპს „ნიუ ქონსთრაქშენს ტექნოლოჯის“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2020-12-31
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2024-02-27
პროექტის ღირებულება (ლარში):
14,881,000.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
შპს „კომფორტმშენ XXI“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2022-12-14
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2024-02-14
პროექტის ღირებულება (ლარში):
524,941.67
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
„ალგეთი“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2023-08-14
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2024-01-31
პროექტის ღირებულება (ლარში):
19,998.67
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
შპს „ვიდისი“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2020-07-29
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2024-01-30
პროექტის ღირებულება (ლარში):
2,411,614.67
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
შპს ,,ბელდ-ინვესტი’’
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2023-02-01
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2024-01-29
პროექტის ღირებულება (ლარში):
295,484.99
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
შპს „აიტი სერვისი“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2020-12-17
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2024-01-18
პროექტის ღირებულება (ლარში):
3,688,056.46
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
შპს "ლ და კ"
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2022-12-12
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2024-01-17
პროექტის ღირებულება (ლარში):
1,616,223.07
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
შპს „ჰიდრო ემ“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2021-09-22
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2023-12-30
პროექტის ღირებულება (ლარში):
648,139.99
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
შპს „ჩხოროწყუ 2019“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2020-10-16
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2023-12-30
პროექტის ღირებულება (ლარში):
5,414,414.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
შპს „უნივერსალ ჯორჯია 2008“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2021-01-15
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2023-12-12
პროექტის ღირებულება (ლარში):
1,254,775.87
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
"ლ და კ"
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2021-05-25
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2023-12-10
პროექტის ღირებულება (ლარში):
8,948,677.20
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
შპს ,,მშენებელი 80"
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2020-12-30
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2023-10-15
პროექტის ღირებულება (ლარში):
6,995,807.48
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
შპს "ლ და კ"
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2020-09-18
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2023-10-09
პროექტის ღირებულება (ლარში):
6,271,363.53
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
შპს „ჯი პი სი“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2021-07-07
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2023-09-16
პროექტის ღირებულება (ლარში):
1,962,682.37
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
შპს "ლ და კ"
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2022-07-04
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2023-09-06
პროექტის ღირებულება (ლარში):
494,999.22
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
შპს “ბ.კ”
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2020-12-07
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2023-08-31
პროექტის ღირებულება (ლარში):
2,418,626.71
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
შპს „მეოხი“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2020-10-19
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2023-07-29
პროექტის ღირებულება (ლარში):
1,891,500.42
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
შპს „ბელდ-ინვესტი“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2022-05-18
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2023-05-08
პროექტის ღირებულება (ლარში):
677,273.71
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
შპს „აიტი სერვისი“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2021-09-15
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2023-04-30
პროექტის ღირებულება (ლარში):
809,921.92
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
შპს „ჩხოროწყუ 2019“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2021-07-20
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2023-04-27
პროექტის ღირებულება (ლარში):
3,116,363.68
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
შპს „B&B“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2020-12-31
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2023-03-30
პროექტის ღირებულება (ლარში):
6,850,000.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
„კომფორტმშენ XXI“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2021-02-10
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2023-02-28
პროექტის ღირებულება (ლარში):
3,972,137.06
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
„კომფორტმშენ XXI“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2020-12-28
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2023-02-26
პროექტის ღირებულება (ლარში):
3,699,923.69
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
ამხანაგობა ,,ვიაიპი"
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2020-12-30
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2023-02-20
პროექტის ღირებულება (ლარში):
1,877,914.02
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
შპს “ჰიდროტექნოლოგიური ჯგუფი”
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2020-08-12
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2023-02-14
პროექტის ღირებულება (ლარში):
1,291,936.62
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
შპს „ნდს მშენებლობა“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2021-09-17
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2023-01-31
პროექტის ღირებულება (ლარში):
516,023.21
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
"ნდს მშენებლობა"
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2022-01-04
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2023-01-30
პროექტის ღირებულება (ლარში):
535,533.08
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
"ნდს მშენებლობა"
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2021-09-15
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2023-01-30
პროექტის ღირებულება (ლარში):
745,811.72
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
შპს „ჩხოროწყუ 2019“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2020-10-08
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2023-01-30
პროექტის ღირებულება (ლარში):
9,816,371.73
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
შპს „ბილდინგ-დეველოპერ“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2020-12-07
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2023-01-20
პროექტის ღირებულება (ლარში):
2,686,559.99
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
შპს „ჰიდროტექნოლოგიური ჯგუფი“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2020-12-16
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2022-12-30
პროექტის ღირებულება (ლარში):
2,174,643.23
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
შპს „ნიუ ქონსთრაქშენს ტექნოლოჯის“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2021-02-01
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2022-12-28
პროექტის ღირებულება (ლარში):
677,951.58
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
„ ერისიმედი“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2019-10-23
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2022-12-01
პროექტის ღირებულება (ლარში):
6,573,418.82
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
შპს „უნივერსალ ჯორჯია 2008“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2021-01-06
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2022-11-30
პროექტის ღირებულება (ლარში):
9,550,000.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
შპს „ელ ჯორჯია“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2022-04-07
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2022-11-29
პროექტის ღირებულება (ლარში):
1,460,054.82
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
„გზა“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2021-04-13
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2022-10-30
პროექტის ღირებულება (ლარში):
2,499,999.92
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
„ბილდინგ-დეველოპერ”
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2020-10-23
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2022-10-07
პროექტის ღირებულება (ლარში):
3,780,519.02
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
შპს „ვი-აი-პი +“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2021-01-12
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2022-09-02
პროექტის ღირებულება (ლარში):
1,747,784.52
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
შპს „ვი-აი-პი +“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2021-03-02
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2022-08-15
პროექტის ღირებულება (ლარში):
1,296,971.23
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
შპს „ჯი-ი-ეს“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2021-12-21
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2022-08-06
პროექტის ღირებულება (ლარში):
454,629.60
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
„ნდს მშენებლობა"
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2021-09-10
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2022-05-27
პროექტის ღირებულება (ლარში):
380,882.14
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
შპს „ჰიდროგეო“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2020-03-27
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2022-04-10
პროექტის ღირებულება (ლარში):
4,080,908.01
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
შპს „საბა“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2020-07-21
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2022-04-07
პროექტის ღირებულება (ლარში):
2,236,155.12
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
შპს ,,საბა’’
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2020-06-18
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2022-03-01
პროექტის ღირებულება (ლარში):
7,420,000.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
შპს "ეკოფრე"
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2020-10-23
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2022-02-10
პროექტის ღირებულება (ლარში):
2,426,442.95
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
შპს „ჰიდროტექნოლოგიური ჯგუფი“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2020-12-21
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2022-01-05
პროექტის ღირებულება (ლარში):
1,343,417.23
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
შპს „ჯი-ი-ეს“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2020-12-03
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2021-12-29
პროექტის ღირებულება (ლარში):
988,248.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
შპს „ჰიდროტექნოლოგიური ჯგუფი“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2020-07-24
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2021-11-29
პროექტის ღირებულება (ლარში):
734,645.61
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
შპს ,,სანტექ.ჯგუფი’’
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2021-01-05
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2021-11-04
პროექტის ღირებულება (ლარში):
703,107.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
შპს „ბილდინგ-დეველოპერ“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2021-01-06
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2021-10-25
პროექტის ღირებულება (ლარში):
1,110,537.75
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
შპს „ჰიდროგეო“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2020-12-16
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2021-10-16
პროექტის ღირებულება (ლარში):
817,759.17
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
შპს „ჯორჯიან ენერჯი Georgian energy“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2019-06-12
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2021-10-08
პროექტის ღირებულება (ლარში):
5,196,401.34
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
შპს„ალგეთი“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2020-10-23
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2021-10-05
პროექტის ღირებულება (ლარში):
1,079,460.06
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
შპს „ჯი-ი-ეს“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2020-12-15
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2021-09-30
პროექტის ღირებულება (ლარში):
342,672.90
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
„სანტექ.ჯგუფი“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2019-06-12
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2021-09-30
პროექტის ღირებულება (ლარში):
5,957.434.32
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
შპს „საბა“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2020-10-29
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2021-09-10
პროექტის ღირებულება (ლარში):
504,708.24
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
შპს „ტერმინალი“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2019-10-09
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2021-08-24
პროექტის ღირებულება (ლარში):
3,899,279.62
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
შპს„ჯი პი სი“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2021-04-02
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2021-07-02
პროექტის ღირებულება (ლარში):
95,653.97
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
შპს “მუხტი 2013”
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2020-10-05
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2021-05-03
პროექტის ღირებულება (ლარში):
451,762.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
შპს „ჰიდროგეო“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2020-10-01
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2021-03-30
პროექტის ღირებულება (ლარში):
164,250.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
შპს „სანტექ.ჯგუფი“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2019-11-18
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2021-02-25
პროექტის ღირებულება (ლარში):
4,086,155.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
შპს „B&B“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2020-07-31
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2021-01-30
პროექტის ღირებულება (ლარში):
6,836,936.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
შპს „კომფორტმშენ XXI“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2020-06-30
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2021-01-30
პროექტის ღირებულება (ლარში):
307,233.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
შპს „ლოდი+“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2020-10-27
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2021-01-27
პროექტის ღირებულება (ლარში):
134,440.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
შპს „G.SERVICE“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2020-06-26
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2021-01-26
პროექტის ღირებულება (ლარში):
209 184.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
შპს „B.P. TRANS“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2020-01-31
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2021-01-09
პროექტის ღირებულება (ლარში):
3,098,139.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
შპს „ჰიდროგეო“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2020-07-29
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2020-12-25
პროექტის ღირებულება (ლარში):
1,250,400.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
შპს „კომფორტმშენ XXI“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2019-09-19
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2020-12-25
პროექტის ღირებულება (ლარში):
2,678,926.15
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
შპს „ალგეთი“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2020-01-24
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2020-11-30
პროექტის ღირებულება (ლარში):
3,954,568.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
შპს „ფერი“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2018-11-07
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2020-11-01
პროექტის ღირებულება (ლარში):
6,499,398.61
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
შპს ,,ინსი’’
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2018-11-21
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2020-10-30
პროექტის ღირებულება (ლარში):
2 665 557.62
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
შპს „ალგეთი“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2020-06-01
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2020-09-30
პროექტის ღირებულება (ლარში):
155 000.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
შპს „ეკოფრე“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2019-03-29
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2020-09-25
პროექტის ღირებულება (ლარში):
2,681,406.46
დაფინანსების წყარო:
100% - სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
შპს „ერისიმედი“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2019-10-10
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2020-09-14
პროექტის ღირებულება (ლარში):
128,549.38
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
შპს „რიალ ენერჯი“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2020-06-16
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2020-09-01
პროექტის ღირებულება (ლარში):
204,680.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
შპს "ჰიდროგეო"
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2019-12-23
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2020-08-23
პროექტის ღირებულება (ლარში):
1,049,852.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
შპს„სანტექ.ჯგუფი“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2017-07-11
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2020-07-20
პროექტის ღირებულება (ლარში):
7,990,403.00
დაფინანსების წყარო:
საქართველოს მთავრობის განკარგულება N1079 2017 წლის 1 ივნისი
კონტრაქტორი:
“კომფორტმშენ XXI”
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2019-11-04
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2020-07-03
პროექტის ღირებულება (ლარში):
329,877.82
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფობიუჯეტი 100%
კონტრაქტორი:
შპს"ლდაკ"
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2019-07-23
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2020-07-03
პროექტის ღირებულება (ლარში):
1,628,996.18
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
შპს „ჯი-ი-ეს“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2019-10-31
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2020-06-20
პროექტის ღირებულება (ლარში):
36,979.14
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
ი/მეწარმე ,,დავით მდივნიშვილი"
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2019-10-09
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2020-04-24
პროექტის ღირებულება (ლარში):
232,991.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
ჯი-ი-ეს
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2019-08-14
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2020-04-16
პროექტის ღირებულება (ლარში):
494,348.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
შპს „მეოხი“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2018-11-16
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2020-04-10
პროექტის ღირებულება (ლარში):
1,147,000.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი / განკარგულება N1711
კონტრაქტორი:
შპს ,,ნდს მშენებლობა’’
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2019-08-05
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2020-02-29
პროექტის ღირებულება (ლარში):
159,000.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
შპს „თერგი“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2019-07-31
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2020-02-21
პროექტის ღირებულება (ლარში):
240 001.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
შპს „ელექტრო კომფორტი“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2019-08-01
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2020-02-18
პროექტის ღირებულება (ლარში):
617 990.76
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
შპს „ჯი-ი-ეს“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2018-11-16
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2020-01-22
პროექტის ღირებულება (ლარში):
3,727,121.97
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
შპს ,,ბილდინგ დეველოპერი’’
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2018-04-23
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2019-12-20
პროექტის ღირებულება (ლარში):
605,787.20
დაფინანსების წყარო:
2017 წლის 28 დეკემბრის N2728 განკარგულების საფუძველზე გამოყოფილი სახსრები
კონტრაქტორი:
შპს „ნდს მშენებლობა“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2019-05-06
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2019-11-20
პროექტის ღირებულება (ლარში):
960 001
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
„ხიდმშენი 99“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2018-05-22
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2019-09-05
პროექტის ღირებულება (ლარში):
291,165.00
დაფინანსების წყარო:
2018 წლის 6 მარტის N541 განკარგულების საფუძველზე გამოყოფილი სახსრები
კონტრაქტორი:
“ნდს მშენებლობა“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2019-06-14
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2019-07-08
პროექტის ღირებულება (ლარში):
26,203
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2018-11-21
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2019-06-18
პროექტის ღირებულება (ლარში):
399 972.26
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
შპს ,,ლ და კ’’
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2018-02-14
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2019-06-17
პროექტის ღირებულება (ლარში):
511,803.95
დაფინანსების წყარო:
საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ნოემბრის N2501 განკარგულების საფუძველზე გამოყოფილი სახსრები
კონტრაქტორი:
შპს ,,ნიუმშენი“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2017-10-17
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2018-12-30
პროექტის ღირებულება (ლარში):
11 388 298
დაფინანსების წყარო:
საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 03 აგვისტოს N1617 განკარგულების საფუძველზე გამოყოფილი სახსრები
კონტრაქტორი:
შპს „ფერი“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2018-05-23
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2018-10-18
პროექტის ღირებულება (ლარში):
276,88.50
დაფინანსების წყარო:
2014 წლის 30 დეკემბრის N2551 განკარგულების საფუძველზე გამოყოფილი სახსრები
კონტრაქტორი:
შპს “კავკასენერგო“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2018-08-14
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2018-10-06
პროექტის ღირებულება (ლარში):
283 450
დაფინანსების წყარო:
საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 18 მაისის N961 განკარგულებით გამოყოფილი სახსრები
კონტრაქტორი:
შპს ,,ლ და კ“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2017-12-21
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2018-09-21
პროექტის ღირებულება (ლარში):
275449
დაფინანსების წყარო:
საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 26 სექტემბრის N2030 განკარგულების საფუძველზე გამოყოფილი სახსრები
კონტრაქტორი:
შპს „ნდს მშენებლობა“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2018-02-14
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2018-07-14
პროექტის ღირებულება (ლარში):
93,673.51
დაფინანსების წყარო:
საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ნოემბრის N2500 განკარგულების საფუძველზე გამოყოფილი სახსრები
კონტრაქტორი:
შპს ,,ქედე“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2017-09-06
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2018-05-06
პროექტის ღირებულება (ლარში):
826403
დაფინანსების წყარო:
საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 15 ივნისის N1224 განკარგულება
კონტრაქტორი:
შპს“ვი-აი-პი +“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2017-06-30
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2018-04-16
პროექტის ღირებულება (ლარში):
788 100
დაფინანსების წყარო:
საქართველოს მთავრობის განკარგულებით გამოყოფილი სახსრები
კონტრაქტორი:
შპს „GES“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2017-07-30
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2018-03-05
პროექტის ღირებულება (ლარში):
578,137,89
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
ბილდინგ-დეველოპერ
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2016-07-25
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2017-12-25
პროექტის ღირებულება (ლარში):
3,884,690.21
დაფინანსების წყარო:
საქართველოს მთავრობის განკარგულებით გამოყოფილი სახსრები
კონტრაქტორი:
სს "კობრა ინსტალასიონეს ი სერვისიოს საქართველოს ფილიალი"
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2017-05-21
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2017-11-21
პროექტის ღირებულება (ლარში):
574`560
დაფინანსების წყარო:
საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 6 აპრილის N711 განკარგულება
კონტრაქტორი:
ბილდინგ-დეველოპერ
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2017-07-30
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2017-10-30
პროექტის ღირებულება (ლარში):
602,630.00
დაფინანსების წყარო:
საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 18 მაისის N961 განკარგულება
კონტრაქტორი:
შპს „B&B“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2017-04-30
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2017-08-30
პროექტის ღირებულება (ლარში):
654,000.00
დაფინანსების წყარო:
საქართველოს მთავრობა
კონტრაქტორი:
შ.პ.ს. "ალიანსი"
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2016-11-30
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2017-05-30
პროექტის ღირებულება (ლარში):
442,496.49
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
შპს "ჰიდროგეო''
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2016-11-22
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2017-04-22
პროექტის ღირებულება (ლარში):
259,143.95
დაფინანსების წყარო:
საქართველოს მთავრობა
კონტრაქტორი:
შპს ,,ნდს მშენებლობა''
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2016-07-21
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2017-04-21
პროექტის ღირებულება (ლარში):
607,636.96
დაფინანსების წყარო:
საქართველოს მთავრობა
კონტრაქტორი:
„ნდს მშენებლობა“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2016-06-30
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2017-03-30
პროექტის ღირებულება (ლარში):
292,697.06
დაფინანსების წყარო:
საქართველოს მთავრობა
კონტრაქტორი:
შპს ,,ნდს მშენებლობა''
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2016-11-08
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2017-03-08
პროექტის ღირებულება (ლარში):
400,916.92
დაფინანსების წყარო:
საქართველოს მთავრობა
კონტრაქტორი:
შპს ,,B&B''
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2016-05-11
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2017-02-11
პროექტის ღირებულება (ლარში):
2,977,643.37
დაფინანსების წყარო:
საქართველოს მთავრობა
კონტრაქტორი:
შპს ,,იმედი XXI''
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2016-11-30
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2017-01-30
პროექტის ღირებულება (ლარში):
15,292.50
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
შპს ,,იმედი XXI''
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2016-10-30
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2016-12-30
პროექტის ღირებულება (ლარში):
43,947.40
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
შპს ,,ბურჯი +''
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2016-09-30
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2016-11-30
პროექტის ღირებულება (ლარში):
217,228.99
დაფინანსების წყარო:
საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 21 ივლისის N1488 განკარგულება
კონტრაქტორი:
შპს B&B
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2015-11-17
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2016-07-17
პროექტის ღირებულება (ლარში):
405,176.08
დაფინანსების წყარო:
საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 6 ოქტომბრის N2147 განკარგულება
კონტრაქტორი:
შპს"ნდს მშენებლობა"
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2016-01-12
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2016-07-12
პროექტის ღირებულება (ლარში):
4,369,356.65
დაფინანსების წყარო:
საქართველოს მთავრობა
კონტრაქტორი:
შპს ინ-სი
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2015-11-20
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2016-06-20
პროექტის ღირებულება (ლარში):
227,000.00
დაფინანსების წყარო:
საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 6 ოქტომბრის N2147 განკარგულება
კონტრაქტორი:
შპს B&B
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2015-05-30
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2015-09-30
პროექტის ღირებულება (ლარში):
1,602,383.97
დაფინანსების წყარო:
საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 3 აპრილის N692 განკარგულება
კონტრაქტორი:
სს სპეცჰიდრომშენი
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2014-12-24
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2015-06-24
პროექტის ღირებულება (ლარში):
289,459.98
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
შპს "გონიო"
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2014-11-17
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2015-02-17
პროექტის ღირებულება (ლარში):
141,987.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
შპს "ვერელი+"
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2015-01-14
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2015-02-14
პროექტის ღირებულება (ლარში):
144,674.23
დაფინანსების წყარო:
საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 28 ნოემბრის N2134 განკარგულება
კონტრაქტორი:
შპს ,,ტონ ბილდინგ გრუპ"
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2014-09-03
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2015-02-05
პროექტის ღირებულება (ლარში):
684,862.29
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
შპს "სანი-მ"
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2014-09-05
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2015-01-05
პროექტის ღირებულება (ლარში):
278,776.99
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
შპს "ალგეთი"
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2014-09-30
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2014-12-30
პროექტის ღირებულება (ლარში):
395,678.89
დაფინანსების წყარო:
საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 8 სექტემბრის N1551 განკარგულება
კონტრაქტორი:
შპს "GM HIDRO"
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2014-09-05
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2014-12-05
პროექტის ღირებულება (ლარში):
488,843.02
დაფინანსების წყარო:
საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 23 აპრილი N712 განკარგულება
კონტრაქტორი:
შპს ,,მშენსერვისი"
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2014-09-30
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2014-11-30
პროექტის ღირებულება (ლარში):
520,746.08
დაფინანსების წყარო:
საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 8 სექტემბრის N1551 განკარგულება
კონტრაქტორი:
შპს ,,მშენსერვისი"
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2014-05-30
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2014-10-30
პროექტის ღირებულება (ლარში):
390,526.04
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
შპს "მშენ-ელექტროსერვისი"
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2014-03-24
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2014-10-24
პროექტის ღირებულება (ლარში):
299,998.99
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
შპს "ჰიდრომშენი"
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2014-07-23
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2014-10-23
პროექტის ღირებულება (ლარში):
167,546.09
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
შპს "სპინი"
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2014-07-18
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2014-09-18
პროექტის ღირებულება (ლარში):
109,780.34
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
შპს "დიკე 2010"
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2014-06-30
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2014-08-30
პროექტის ღირებულება (ლარში):
75,377.00
დაფინანსების წყარო:
საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 23 აპრილი N712 განკარგულება
კონტრაქტორი:
შპს ჰიდრო და საინჟინრო გეოლოგია 2011
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2014-06-19
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2014-08-19
პროექტის ღირებულება (ლარში):
333,996.98
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
შპს "GM HIDRO"
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2014-07-18
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2014-08-17
პროექტის ღირებულება (ლარში):
47,218.88
დაფინანსების წყარო:
საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 8 სექტემბრის N1551 განკარგულება
კონტრაქტორი:
შპს "ჰიდრო და საინჟინრო გეოლოგია 2011"
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2014-06-02
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2014-08-02
პროექტის ღირებულება (ლარში):
75,377.00
დაფინანსების წყარო:
საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 23 აპრილი N712 განკარგულება
კონტრაქტორი:
შპს ჰიდრო და საინჟინრო გეოლოგია 2011
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2014-02-05
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2014-06-05
პროექტის ღირებულება (ლარში):
130,651.89
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
შპს ინტერკონტინენტალი
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2013-12-30
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2014-05-30
პროექტის ღირებულება (ლარში):
97,191.40
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
შპს "მელიზა"
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2014-03-31
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2014-05-15
პროექტის ღირებულება (ლარში):
38,289.65
დაფინანსების წყარო:
საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 23 აპრილი N712 განკარგულება
კონტრაქტორი:
შპს "ჰიდრო და საინჟინრო გეოლოგია 2011"
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2013-12-30
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2014-04-30
პროექტის ღირებულება (ლარში):
280,258.36
დაფინანსების წყარო:
საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 26 აგვისტოს N1124 განკარგულება
კონტრაქტორი:
შპს "კომფორტი 2005"
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2013-11-30
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2014-04-30
პროექტის ღირებულება (ლარში):
133,136.18
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
შპს "მაჯა"
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2014-03-27
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2014-04-27
პროექტის ღირებულება (ლარში):
19,768.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
ირაკლი ყანდიაშვილი
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2013-12-30
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2014-03-30
პროექტის ღირებულება (ლარში):
86,446.08
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
ი/მ გურამ მამუკაშვილი
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2013-12-30
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2014-03-30
პროექტის ღირებულება (ლარში):
80,380.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
შპს "საქ გზათა სამეცნიერო-კვლევითიდა საწარმო ტექნოლოგიური კომპლექსური ინსტიტუტი "საქგზამეცნიერება"
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2013-12-20
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2014-02-20
პროექტის ღირებულება (ლარში):
493,000.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
შპს "გეო ლოდი"
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2013-09-20
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2014-02-20
პროექტის ღირებულება (ლარში):
557,766.51
დაფინანსების წყარო:
საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 26 აგვისტოს N1124 განკარგულება
კონტრაქტორი:
შპს "ნდს მშენებლობა"
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2013-12-30
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2014-01-30
პროექტის ღირებულება (ლარში):
144,284.79
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
შპს "მშენსერვისი"
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2013-10-30
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2014-01-30
პროექტის ღირებულება (ლარში):
174,210.42
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
შპს "ტერექს-XXI"
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2013-10-30
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2013-12-30
პროექტის ღირებულება (ლარში):
71,200.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
შპს "პერსპექტივა"
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2013-09-30
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2013-11-30
პროექტის ღირებულება (ლარში):
148,242.72
დაფინანსების წყარო:
საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 26 აგვისტოს N1118 განკარგულება
კონტრაქტორი:
შპს "ინტერგეოუნივერსალი"
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2013-02-11
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2013-05-11
პროექტის ღირებულება (ლარში):
489,989.00
დაფინანსების წყარო:
SPA120025028 , განკარგულებით გამოყოფილი სახსრები, საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 27 აგვისტოს N1647 განკარგულება და საქართველოს პრემიერ-მინისტრის 2012 წლის 28 ივლისის N1152 ბრძანება
კონტრაქტორი:
შპს "შარა"