ადგილობრივი ტენდერები
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2024-04-15
დასრულების თარიღი:
2024-05-08
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
229,215.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2024-04-12
დასრულების თარიღი:
2024-05-08
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
პრეისკურანტის სავარაუდო ღირებულება (ლარში): 40,497.17 / შესყიდვის ობიექტის სახელშეკრულებო ღირებულება (ლარში): 5,000,000.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2024-04-12
დასრულების თარიღი:
2024-05-07
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
პრეისკურანტის სავარაუდო ღირებულება (ლარში): 40,497.17 / შესყიდვის ობიექტის სახელშეკრულებო ღირებულება (ლარში): 5,000,000.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2024-04-05
დასრულების თარიღი:
2024-04-29
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
71,324.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2024-03-27
დასრულების თარიღი:
2024-04-29
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
45,300,614.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2024-03-20
დასრულების თარიღი:
2024-04-15
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
12,600,000.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2024-03-06
დასრულების თარიღი:
2024-04-08
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
27,000,000.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2024-03-01
დასრულების თარიღი:
2024-03-01
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
889,299.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2024-03-01
დასრულების თარიღი:
2024-04-01
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
27,980,160.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2024-02-28
დასრულების თარიღი:
2024-03-19
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
267,690.00
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2024-02-07
დასრულების თარიღი:
2024-03-14
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
50,627,825.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2024-01-24
დასრულების თარიღი:
2024-03-15
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
1,293,555.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი