ადგილობრივი ტენდერები
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2024-04-26
დასრულების თარიღი:
2024-05-24
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
პრეისკურანტის სავარაუდო ღირებულება (ლარში): 40,497.17 / შესყიდვის ობიექტის სახელშეკრულებო ღირებულება (ლარში): 5,000,000.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2024-04-26
დასრულების თარიღი:
2024-05-27
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
პრეისკურანტის სავარაუდო ღირებულება (ლარში): 40,497.17 /შესყიდვის ობიექტის სახელშეკრულებო ღირებულება (ლარში): 5,000,000.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2024-04-15
დასრულების თარიღი:
2024-05-08
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
229,215.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2024-04-12
დასრულების თარიღი:
2024-05-07
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
პრეისკურანტის სავარაუდო ღირებულება (ლარში): 40,497.17 / შესყიდვის ობიექტის სახელშეკრულებო ღირებულება (ლარში): 5,000,000.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2024-04-05
დასრულების თარიღი:
2024-04-29
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
71,324.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2024-03-20
დასრულების თარიღი:
2024-04-15
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
12,600,000.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი