ადგილობრივი ტენდერები
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2023-10-27
დასრულების თარიღი:
2023-11-27
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
42,488,990.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2023-10-27
დასრულების თარიღი:
2023-11-20
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
1,843,117.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2023-10-20
დასრულების თარიღი:
2023-11-24
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
25,200,000.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2023-10-13
დასრულების თარიღი:
2023-11-15
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
51,432,745.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2023-10-13
დასრულების თარიღი:
2023-11-16
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
35,855,884.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2023-10-12
დასრულების თარიღი:
2023-11-13
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
18,500,000.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი