საერთაშორისო პროექტები
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2023-05-29
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2024-06-29
პროექტის ღირებულება (ლარში):
3,357,669.40
დაფინანსების წყარო:
გერმანიის რეკონსტრუქციის ბანკი
კონტრაქტორი:
“GOPA Infra GmbH“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2022-04-26
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2023-12-30
პროექტის ღირებულება (ლარში):
10,957,749.04
დაფინანსების წყარო:
გერმანიის რეკონსტრუქციის ბანკი
კონტრაქტორი:
Fichtner Water & Transportation GmbH
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2021-05-20
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2023-12-18
პროექტის ღირებულება (ლარში):
5,765,239.00
დაფინანსების წყარო:
ევროპის საინვესტიციო ბანკი
კონტრაქტორი:
CDM SMITH EUROPE SE (LEADER) (GERMANY)/SAUNDERS GROUP LTD