საერთაშორისო პროექტები
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2022-10-19
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2023-04-17
პროექტის ღირებულება (ლარში):
4,777,513.41
დაფინანსების წყარო:
აზიის განვითარების ბანკი
კონტრაქტორი:
China Geo - Engineering Corporation (CGC)
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2021-08-19
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2023-04-29
პროექტის ღირებულება (ლარში):
23,895 059.00
დაფინანსების წყარო:
აზიის განვითარების ბანკი
კონტრაქტორი:
‘’China Geo-Engineering Corporation”
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2019-03-01
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2021-11-30
პროექტის ღირებულება (ლარში):
15,360,125.00
დაფინანსების წყარო:
აზიის განვითარების ბანკი
კონტრაქტორი:
China Nuclear Industry 23 Construction Co
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2018-01-15
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2020-09-29
პროექტის ღირებულება (ლარში):
44,538,320.00
დაფინანსების წყარო:
აზიის განვითარების ბანკი
კონტრაქტორი:
ერთობლივი საწარმო "Ludwig Pfeiffer Hoch-und Tiefbau GmbH and Co.KG" (გერმანია) და "EMIT Group - Ercole Marelli Impianti Tecnologici S.r.l." (იტალია)
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2017-10-23
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2020-06-30
პროექტის ღირებულება (ლარში):
43,135,252.95
დაფინანსების წყარო:
აზიის განვითარების ბანკი
კონტრაქტორი:
კომპანია ,,Akkord”-ი
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2017-02-01
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2020-08-02
პროექტის ღირებულება (ლარში):
107,045,989.44
დაფინანსების წყარო:
აზიის განვითარების ბანკი
კონტრაქტორი:
Ludwig Pfeiffer Hoch-und Tiefbau GmbH and Co.KG
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2015-12-09
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2020-05-21
პროექტის ღირებულება (ლარში):
100,904,905.27
დაფინანსების წყარო:
აზიის განვითარების ბანკი
კონტრაქტორი:
"AS Inshaat" LLC
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2015-06-09
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2021-10-31
პროექტის ღირებულება (ლარში):
19,715,671.89
დაფინანსების წყარო:
აზიის განვითარების ბანკი
კონტრაქტორი:
ერთობლივი საწარმო Ludwig Pfeiffer Hoch-und Tiefbau GmbH and Co.KG ProtechnoSrl / Aritim
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2015-06-08
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2020-07-01
პროექტის ღირებულება (ლარში):
81.488,713.92
დაფინანსების წყარო:
აზიის განვითარების ბანკი
კონტრაქტორი:
SMK Ulusal Insaat Ve Ticaret A.S.
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2014-12-08
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2021-10-31
პროექტის ღირებულება (ლარში):
41,624,398.00
დაფინანსების წყარო:
აზიის განვითარების ბანკი
კონტრაქტორი:
ერთობლივი საწარმო Ludwig Pfeiffer Hoch-und Tiefbau GmbH & Co.KG (გერმანია) და ProtechnoSrl (იტალია)
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2014-11-24
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2019-09-11
პროექტის ღირებულება (ლარში):
64,815,233.48
დაფინანსების წყარო:
აზიის განვითარების ბანკი
კონტრაქტორი:
ერთობლივი საწარმო შპს "ფერი" (საქართველო) და შპს "სლონი" (აზერბაიჯანი)
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2013-09-30
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2016-05-30
პროექტის ღირებულება (ლარში):
24,463,176.91
დაფინანსების წყარო:
აზიის განვითარების ბანკი (ADB)
კონტრაქტორი:
შპს "კობრა"
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2013-09-30
პროექტის ღირებულება (ლარში):
10,707,058.46
დაფინანსების წყარო:
აზიის განვითარების ბანკი (ADB)
კონტრაქტორი:
შპს "კობრა"
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2013-09-30
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2016-04-30
პროექტის ღირებულება (ლარში):
30,730,379.82
დაფინანსების წყარო:
აზისს განვითარების ბანკი (ADB)
კონტრაქტორი:
შპს "კობრა"
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2012-01-30
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2014-05-30
პროექტის ღირებულება (ლარში):
24,117,035.59
დაფინანსების წყარო:
აზიის განვითარების ბანკი
კონტრაქტორი:
შპს „ფერი“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2011-10-30
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2014-11-02
პროექტის ღირებულება (ლარში):
12,797,262.77
დაფინანსების წყარო:
აზიის განვითარების ბანკი (ADB)
კონტრაქტორი:
ერთობლივი საწარმო შპს "ნიუ ენერჯი" და შპს "ენგური 2006"
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2011-10-30
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2014-05-30
პროექტის ღირებულება (ლარში):
5,541,504.45
დაფინანსების წყარო:
აზიის განვითარების ბანკი (ADB)
კონტრაქტორი:
ერთობლივი საწარმო შპს "ენგური 2006" და შპს "დაგი"