საერთაშორისო პროექტები
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2023-04-28
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2026-08-09
პროექტის ღირებულება (ლარში):
145,513,165.81
დაფინანსების წყარო:
საფრანგეთისგანვითარებისსააგენტო, ევროკავშირის ფინანსური
კონტრაქტორი:
JV of YDA Insaat Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi & Ardem Yapi Gayrimenkul Insaat Taahut Akar.Mad.Tic.A.S.
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2022-11-25
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2024-07-17
პროექტის ღირებულება (ლარში):
28,348,820.00
დაფინანსების წყარო:
აზიის განვითარების ბანკი
კონტრაქტორი:
China Nuclear Industry 23 Construction Co., LTD
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2022-11-21
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2024-07-17
პროექტის ღირებულება (ლარში):
47,311,550.00
დაფინანსების წყარო:
აზიის განვითარების ბანკი
კონტრაქტორი:
MBD INSAAT SANAYI VE TICARET A.S.
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2022-11-21
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2024-08-31
პროექტის ღირებულება (ლარში):
40,104,995.00
დაფინანსების წყარო:
აზიის განვითარების ბანკი
კონტრაქტორი:
ECETAS INSAAT SANAYI VE TICARET A.S
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2022-10-25
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2024-12-27
პროექტის ღირებულება (ლარში):
32,935,052.47
დაფინანსების წყარო:
აზიის განვითარების ბანკი
კონტრაქტორი:
China Geo - Engineering Corporation (CGC)
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2022-10-25
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2024-12-27
პროექტის ღირებულება (ლარში):
37,552,491.56
დაფინანსების წყარო:
აზიის განვითარების ბანკი
კონტრაქტორი:
Engineering Corporation (CGC)
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2022-10-19
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2024-05-30
პროექტის ღირებულება (ლარში):
34,435,133.32
დაფინანსების წყარო:
აზიის განვითარების ბანკი
კონტრაქტორი:
China Geo - Engineering Corporation (CGC)
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2022-10-19
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2024-04-30
პროექტის ღირებულება (ლარში):
8,835,211.67
დაფინანსების წყარო:
აზიის განვითარების ბანკი
კონტრაქტორი:
POLAT Yol Yapi Sanayi ve Ticaret Anonim Srkei (Turkey)
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2022-10-19
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2024-03-29
პროექტის ღირებულება (ლარში):
13,073,702.96
დაფინანსების წყარო:
აზიის განვითარების ბანკი
კონტრაქტორი:
POLAT Yol Yapi Sanayi ve Ticaret Anonim Srkei (Turkey)
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2019-12-12
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2021-06-04
პროექტის ღირებულება (ლარში):
22,951,062.00
დაფინანსების წყარო:
აზიის განვითარების ბანკი
კონტრაქტორი:
ერთობლივი საწარმო „Toshiba & In-Si“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2019-12-06
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2024-06-30
პროექტის ღირებულება (ლარში):
35,870,119.00
დაფინანსების წყარო:
აზიის განვითარების ბანკი
კონტრაქტორი:
ერთობლივი საწარმო ,,ტოშიბა და ინ-სი’’
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2019-07-17
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2021-12-30
პროექტის ღირებულება (ლარში):
21,089,022.00
დაფინანსების წყარო:
აზიის განვითარების ბანკი
კონტრაქტორი:
,, China Nuclear 23”
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2018-02-02
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2020-03-14
პროექტის ღირებულება (ლარში):
17,400,988.00
დაფინანსების წყარო:
აზიის განვითარების ბანკი
კონტრაქტორი:
,,As Inshaan-N”
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2017-04-05
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2019-12-07
პროექტის ღირებულება (ლარში):
26,435,407.00
დაფინანსების წყარო:
აზიის განვითარების ბანკი (ADB)
კონტრაქტორი:
"AS Inshaat" LLC