ადგილობრივი ტენდერები
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2024-04-26
დასრულების თარიღი:
2024-05-27
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
პრეისკურანტის სავარაუდო ღირებულება (ლარში): 40,497.17 / შესყიდვის ობიექტის სახელშეკრულებო ღირებულება (ლარში): 5,000,000.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2024-04-15
დასრულების თარიღი:
2024-05-08
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
სახელმწიფო ბიუჯეტი
დაფინანსების წყარო:
229,215.00
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2024-04-12
დასრულების თარიღი:
2024-05-07
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
პრეისკურანტის სავარაუდო ღირებულებ (ლარში): 40,497.17 / შესყიდვის ობიექტის სახელშეკრულებო ღირებულება (ლარში): 5,000,000.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2024-04-05
დასრულების თარიღი:
2024-04-29
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
71,324.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2024-03-20
დასრულების თარიღი:
2024-04-15
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
12,600,000.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2024-03-05
დასრულების თარიღი:
2024-04-08
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
27,000,000.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2024-03-01
დასრულების თარიღი:
2024-04-01
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
27,980,160.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2024-03-01
დასრულების თარიღი:
2024-03-22
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
889,299.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2024-02-28
დასრულების თარიღი:
2024-03-19
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
267,690.00
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2024-02-07
დასრულების თარიღი:
2024-03-14
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
50,627,825.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2024-02-05
დასრულების თარიღი:
2024-02-27
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
141,487.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2024-01-24
დასრულების თარიღი:
2024-03-15
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
1,293,555.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2023-12-27
დასრულების თარიღი:
2024-01-29
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
15,400,000.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2023-10-31
დასრულების თარიღი:
2023-11-24
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
6,700,000.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2023-10-27
დასრულების თარიღი:
2023-11-20
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
1,843,117.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2023-10-27
დასრულების თარიღი:
2023-11-27
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
42,488,990.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2023-10-20
დასრულების თარიღი:
2023-11-24
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
25,200,000.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2023-10-13
დასრულების თარიღი:
2023-11-15
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
51,432,745.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2023-10-12
დასრულების თარიღი:
2023-11-13
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
18,500,000.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2023-09-07
დასრულების თარიღი:
2023-09-29
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
399,188.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2023-08-18
დასრულების თარიღი:
2023-09-08
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
400,000.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2023-08-18
დასრულების თარიღი:
2023-09-21
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
38,000,000.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2023-08-18
დასრულების თარიღი:
2023-09-19
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
43,373,730.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2023-08-18
დასრულების თარიღი:
2023-09-11
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
181,770.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2023-08-01
დასრულების თარიღი:
2023-08-24
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
25,000.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2023-06-29
დასრულების თარიღი:
2023-07-31
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
17,170,867.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2023-05-25
დასრულების თარიღი:
2023-06-27
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
16,000,000.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2023-05-23
დასრულების თარიღი:
2023-06-26
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
32,862,705.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2023-05-02
დასრულების თარიღი:
2023-05-25
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
8,042,880.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2023-04-25
დასრულების თარიღი:
2023-05-17
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
1,707,797.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2023-04-25
დასრულების თარიღი:
2023-05-18
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
242,289.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2023-04-25
დასრულების თარიღი:
2023-05-22
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
887,810.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2023-04-25
დასრულების თარიღი:
2023-05-16
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
1,401,454.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2023-04-13
დასრულების თარიღი:
2023-05-08
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
420,000.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2023-04-13
დასრულების თარიღი:
2023-05-05
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
2,835,000.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2023-03-20
დასრულების თარიღი:
2023-04-24
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
14,800,000.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2023-01-10
დასრულების თარიღი:
2023-02-14
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
19,000,000.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2022-12-27
დასრულების თარიღი:
2023-01-18
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
13,000,000.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2022-12-08
დასრულების თარიღი:
2023-01-11
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
31,000,000.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2022-12-08
დასრულების თარიღი:
2023-01-04
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
10,500,000.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2022-12-08
დასრულების თარიღი:
2022-12-30
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
319,520.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2022-11-25
დასრულების თარიღი:
2022-12-27
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
38,000,000.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2022-11-24
დასრულების თარიღი:
2022-12-27
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
29,500,000.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2022-11-24
დასრულების თარიღი:
2022-12-16
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
4,501,104.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2022-11-24
დასრულების თარიღი:
2022-12-26
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
22,620,600.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2022-11-18
დასრულების თარიღი:
2022-12-30
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
35,000,000.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2022-11-18
დასრულების თარიღი:
2023-01-03
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
37,000,000.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2022-11-18
დასრულების თარიღი:
2022-12-22
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
24,000,000.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2022-11-18
დასრულების თარიღი:
2022-12-20
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
19,000,000.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2022-11-11
დასრულების თარიღი:
2022-12-18
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
27,000,000.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2022-11-04
დასრულების თარიღი:
2022-11-28
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
1,200,000.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2022-10-18
დასრულების თარიღი:
2022-11-09
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
3,053,250.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2022-10-12
დასრულების თარიღი:
2022-11-07
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
14,000,000.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2022-10-10
დასრულების თარიღი:
2022-11-03
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
700,000.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2022-10-07
დასრულების თარიღი:
2022-11-09
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
23,815,350.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2022-10-07
დასრულების თარიღი:
2022-11-10
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
17,777,193.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2022-10-07
დასრულების თარიღი:
2022-11-08
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
27,723,510.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2022-10-07
დასრულების თარიღი:
2022-10-31
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
1,947,280.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2022-10-07
დასრულების თარიღი:
2022-11-01
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
1,959,860.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2022-09-30
დასრულების თარიღი:
2022-11-02
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
36,480,231.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2022-09-23
დასრულების თარიღი:
2022-10-25
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
18,869,085.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2022-08-15
დასრულების თარიღი:
2022-09-15
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
750,00.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2022-06-14
დასრულების თარიღი:
2022-07-15
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
17,900,000.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2022-05-02
დასრულების თარიღი:
2022-05-23
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
1,200,000.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2022-05-02
დასრულების თარიღი:
2022-05-24
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
635,000.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2022-04-06
დასრულების თარიღი:
2022-04-19
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
150,000.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2022-03-29
დასრულების თარიღი:
2022-04-15
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
380,000.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2022-03-29
დასრულების თარიღი:
2022-04-14
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
280,000.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
შესყიდვის სტატუსი:
„LMC“
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2022-03-29
დასრულების თარიღი:
2022-04-13
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
360,000.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2022-03-11
დასრულების თარიღი:
2022-04-04
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
800,784.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2022-03-10
დასრულების თარიღი:
2022-04-01
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
4,400,000.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2022-02-10
დასრულების თარიღი:
2022-03-07
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
1,566,052.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2022-02-02
დასრულების თარიღი:
2022-03-07
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
550,000.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2022-01-27
დასრულების თარიღი:
2022-03-07
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
700,000.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2022-01-27
დასრულების თარიღი:
2022-02-18
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
17,028,000.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2022-01-11
დასრულების თარიღი:
2022-01-25
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
250,000.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2021-12-30
დასრულების თარიღი:
2022-01-31
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
680,000.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2021-11-11
დასრულების თარიღი:
2021-11-22
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
500,000.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2021-10-22
დასრულების თარიღი:
2021-11-30
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
28,668,600.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2021-10-22
დასრულების თარიღი:
2021-11-15
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
590,471.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2021-10-22
დასრულების თარიღი:
2021-11-25
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
33,352,000.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2021-10-22
დასრულების თარიღი:
2021-11-25
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
49,393,000.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2021-10-15
დასრულების თარიღი:
2021-11-15
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
543,983.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2021-10-15
დასრულების თარიღი:
2021-11-09
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
2,400,000.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2021-10-15
დასრულების თარიღი:
2021-11-08
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
8,763,000.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2021-10-07
დასრულების თარიღი:
2021-10-18
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
350,000.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2021-10-01
დასრულების თარიღი:
2021-10-25
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
3,200,000.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2021-08-13
დასრულების თარიღი:
2021-09-06
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
616,186.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2021-07-22
დასრულების თარიღი:
2021-08-20
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
900,000.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2021-07-22
დასრულების თარიღი:
2021-08-20
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
900,000.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2021-07-22
დასრულების თარიღი:
2021-08-20
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
900,000.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2021-07-14
დასრულების თარიღი:
2021-08-05
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
6,692,252.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2021-07-11
დასრულების თარიღი:
2021-07-05
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
6,479,195.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2021-06-16
დასრულების თარიღი:
2021-07-07
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
388,798.00
შენიშვნა:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2021-05-31
დასრულების თარიღი:
2021-06-22
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
6,699,915.99
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2021-05-31
დასრულების თარიღი:
2021-06-22
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
6,900,000.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2021-05-31
დასრულების თარიღი:
2021-06-23
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
6,499,999.91
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2021-05-31
დასრულების თარიღი:
2021-06-22
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
3,827,209.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2021-05-28
დასრულების თარიღი:
2021-06-22
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
7,773,996.94
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2021-05-28
დასრულების თარიღი:
2021-06-23
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
8,499,999.02
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2021-05-28
დასრულების თარიღი:
2021-06-21
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
6 193 332.96
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2021-05-13
დასრულების თარიღი:
2021-06-15
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
794,000.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2021-05-11
დასრულების თარიღი:
2021-06-01
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
1,964,991.79
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2021-04-22
დასრულების თარიღი:
2021-05-28
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
7,498,999.99
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2021-04-07
დასრულების თარიღი:
2021-04-29
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
8,877,590.64
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2021-03-12
დასრულების თარიღი:
2021-04-12
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
1,425,000.00
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2021-02-18
დასრულების თარიღი:
2021-03-12
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
2,344,999.05
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2021-02-16
დასრულების თარიღი:
2021-03-19
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
1,100,000,00
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2021-02-05
დასრულების თარიღი:
2021-03-12
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
95,653.97
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2021-02-02
დასრულების თარიღი:
2021-04-12
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
7,699,999.97
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2021-02-02
დასრულების თარიღი:
2021-03-05
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
10,992,000.00
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2021-02-02
დასრულების თარიღი:
2921-02-25
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
8,389,000.00
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2020-12-29
დასრულების თარიღი:
2021-01-05
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
2,688,444.87
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2020-12-25
დასრულების თარიღი:
2021-01-29
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
2,499,999.92
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2020-12-11
დასრულების თარიღი:
2021-01-20
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
5,998,000.00
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2020-10-30
დასრულების თარიღი:
2020-12-01
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
850,000.00
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2020-10-30
დასრულების თარიღი:
2020-12-03
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
750,000.00
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2020-10-30
დასრულების თარიღი:
2020-11-11
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
500,000.00
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2020-10-30
დასრულების თარიღი:
2020-12-08
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
9,550,000.00
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2020-10-29
დასრულების თარიღი:
2020-12-01
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
8,199,932.69
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2020-10-29
დასრულების თარიღი:
2020-12-16
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
11,999,999.99
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2020-10-29
დასრულების თარიღი:
2020-12-18
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
984,884.81
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2020-10-29
დასრულების თარიღი:
2020-12-09
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
11,779,999.00
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2020-10-29
დასრულების თარიღი:
2020-12-09
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
678,195.00
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2020-10-29
დასრულების თარიღი:
2020-12-04
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
8,498,498.00
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2020-10-29
დასრულების თარიღი:
2020-11-25
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
8,422,875.00
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2020-10-29
დასრულების თარიღი:
2020-12-07
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
6,344,999.99
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2020-10-29
დასრულების თარიღი:
2020-12-03
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
1,110,537.75
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2020-10-27
დასრულების თარიღი:
2020-11-27
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
9,438,838.00
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2020-10-27
დასრულების თარიღი:
2020-11-26
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
703,107.00
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2020-10-26
დასრულების თარიღი:
2020-11-25
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
6,850,000.00
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2020-10-23
დასრულების თარიღი:
2020-11-25
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
10,999,996.58
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2020-10-23
დასრულების თარიღი:
2020-11-20
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
1,890,360.00
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2020-10-23
დასრულების თარიღი:
2020-11-24
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
14,881,000.00
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2020-10-22
დასრულების თარიღი:
2020-11-17
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
3,705,182.14
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2020-10-21
დასრულების თარიღი:
2020-11-12
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
360,000.00
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2020-10-21
დასრულების თარიღი:
2020-11-16
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
8,775,000.00
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2020-10-21
დასრულების თარიღი:
2020-11-13
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
2,175,000.00
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2020-10-16
დასრულების თარიღი:
2020-11-09
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
1,254,776.07
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2020-10-16
დასრულების თარიღი:
2020-11-09
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
347,000.00
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2020-10-13
დასრულების თარიღი:
2020-11-09
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
1,879,991.24
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2020-10-13
დასრულების თარიღი:
2020-11-05
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
6,464,000.00
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2020-10-13
დასრულების თარიღი:
2020-11-06
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
4,213,556.05
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2020-10-09
დასრულების თარიღი:
2020-11-10
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
20,999,776.99
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2020-10-09
დასრულების თარიღი:
2020-11-04
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
3,978,765.03
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2020-10-08
დასრულების თარიღი:
2020-11-03
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
6,996,632.88
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2020-10-07
დასრულების თარიღი:
2020-10-28
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
3,283,448.65
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2020-10-02
დასრულების თარიღი:
2020-10-27
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
1,343,417.23
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2020-10-02
დასრულების თარიღი:
2020-10-28
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
2,424,884.99
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2020-10-01
დასრულების თარიღი:
2020-10-26
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
3,699,923.69
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2020-09-29
დასრულების თარიღი:
2020-10-27
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
988,248.00
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2020-09-29
დასრულების თარიღი:
2020-10-28
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
2,686,662.00
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2020-09-28
დასრულების თარიღი:
2020-11-05
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
32,607,412.00
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2020-09-09
დასრულების თარიღი:
2020-10-02
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
11,264,316 .00
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2020-09-08
დასრულების თარიღი:
2020-09-29
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
509,905.00
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2020-09-08
დასრულების თარიღი:
2020-10-01
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
2,021,181.00
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2020-09-02
დასრულების თარიღი:
2020-09-25
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
7,558,768.94
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2020-09-02
დასრულების თარიღი:
2020-09-28
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
3,799,913.54
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2020-08-27
დასრულების თარიღი:
2020-09-17
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
134,440.00
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2020-08-24
დასრულების თარიღი:
2020-09-15
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
2,437,956.91
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2020-08-21
დასრულების თარიღი:
2020-09-11
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
1,080,171.53
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2020-08-21
დასრულების თარიღი:
2020-09-11
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
320,950.00
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2020-08-21
დასრულების თარიღი:
2020-09-11
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
164,250.00
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2020-08-20
დასრულების თარიღი:
2020-09-10
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
5,414,414.00
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2020-08-18
დასრულების თარიღი:
2020-09-09
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
2,028,751.00
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2020-08-12
დასრულების თარიღი:
2020-09-02
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
451,762.00
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2020-08-04
დასრულების თარიღი:
2020-09-11
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
3,916,930.67
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2020-07-31
დასრულების თარიღი:
2020-08-21
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
6,339,500.00
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2020-07-20
დასრულების თარიღი:
2020-08-11
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
8,875,055.03
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2020-07-06
დასრულების თარიღი:
2020-07-20
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
2,976,000.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2020-07-03
დასრულების თარიღი:
2020-07-14
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
1,250,400.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2020-07-03
დასრულების თარიღი:
2020-07-15
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
1,672,984.00
შესყიდვის სტატუსი:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2020-07-02
დასრულების თარიღი:
2020-07-23
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
18,719.98
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2020-06-17
დასრულების თარიღი:
2020-07-10
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
1,348,564.00
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2020-06-16
დასრულების თარიღი:
2020-07-08
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
9,899,993.91
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2020-06-10
დასრულების თარიღი:
2020-07-03
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
744 001.00
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2020-06-04
დასრულების თარიღი:
2020-06-26
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
2,417,600.00
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2020-05-14
დასრულების თარიღი:
2020-06-15
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
2 379 996.85
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2020-05-08
დასრულების თარიღი:
2020-05-29
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
204,680.00
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2020-04-30
დასრულების თარიღი:
2020-05-22
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
209 184.00
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2020-04-16
დასრულების თარიღი:
2020-05-08
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
155 000.00
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2020-02-28
დასრულების თარიღი:
2020-04-14
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
7,420,000.00
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2020-01-31
დასრულების თარიღი:
2020-02-21
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
4,081,796.61
დაფინანსების წყარო:
2020 წლის საკუთარი სახსრები
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2019-12-18
დასრულების თარიღი:
2020-01-09
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
3,098,139.00
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები 100%
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2019-11-12
დასრულების თარიღი:
2019-11-26
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
240,000.00
დაფინანსების წყარო:
100% - საკუთარი სახსრები
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2019-11-08
დასრულების თარიღი:
2019-11-29
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
3,954,568.00
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები 100%
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2019-10-11
დასრულების თარიღი:
2019-11-01
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
1,049,852.00
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2019-09-27
დასრულების თარიღი:
2019-10-08
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
229,000.00
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები 100%
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2019-09-27
დასრულების თარიღი:
2019-10-08
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
206,000.00
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები 100%
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2019-09-27
დასრულების თარიღი:
2019-10-09
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
165,000.00
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2019-09-12
დასრულების თარიღი:
2019-10-04
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
329,877.82
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი 100%
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2019-09-11
დასრულების თარიღი:
2019-10-03
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
4,086,155.00
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები 100%
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2019-09-11
დასრულების თარიღი:
2019-10-03
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
36,979.14
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2019-09-06
დასრულების თარიღი:
2019-09-09
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
742,500.00
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2019-08-27
დასრულების თარიღი:
2019-09-18
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
128,549.38
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2019-08-21
დასრულების თარიღი:
2019-09-12
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
3,990,108.00
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2019-08-16
დასრულების თარიღი:
2019-09-19
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
7,444,800.00
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2019-08-06
დასრულების თარიღი:
2019-08-19
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
200,000.00
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი სახსრები
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2019-08-01
დასრულების თარიღი:
2019-08-22
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
2,678,926.15
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2019-07-15
დასრულების თარიღი:
2019-09-09
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
232,991.00
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი სახსრები
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2019-07-09
დასრულების თარიღი:
2019-07-26
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
550,000.00
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი სახსრები
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2019-06-27
დასრულების თარიღი:
2019-07-17
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
494,348.00
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი სახსრები
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2019-06-25
დასრულების თარიღი:
2019-07-16
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
159 000.00
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი სახსრები
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2019-06-24
დასრულების თარიღი:
2019-07-17
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
1,078,401.00
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი სახსრები
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2019-06-21
დასრულების თარიღი:
2019-05-07
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
6,799,998.00
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2019-06-17
დასრულების თარიღი:
2019-07-08
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
617 990.76
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი სახსრები
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2019-06-17
დასრულების თარიღი:
2019-07-02
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
275 000
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი სახსრები
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2019-05-15
დასრულების თარიღი:
2019-05-31
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
148 000.00
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი სახსრები
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2019-05-08
დასრულების თარიღი:
2019-05-30
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
1,628,996.18
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი სახსრები
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2019-05-08
დასრულების თარიღი:
2019-05-22
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
1,200,000.00
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი სახსრები
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2019-02-01
დასრულების თარიღი:
2019-02-14
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
880,000.00
დაფინანსების წყარო:
100% - საკუთარი შემოსავლები
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2019-01-30
დასრულების თარიღი:
2019-02-22
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
4,988,585.30
დაფინანსების წყარო:
100% - საკუთარი შემოსავლები
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2019-01-30
დასრულების თარიღი:
2019-02-11
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
177,777.00
დაფინანსების წყარო:
100% - სახელმწიფო ბიუჯეტი
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2019-01-15
დასრულების თარიღი:
2019-02-05
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
2,681,406.46
დაფინანსების წყარო:
100% - სახელმწიფო ბიუჯეტი
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2018-12-24
დასრულების თარიღი:
2019-01-15
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
1,393,924.00
დაფინანსების წყარო:
100% - საკუთარი შემოსავლები
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2018-10-16
დასრულების თარიღი:
2018-10-29
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
137000
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2018-09-28
დასრულების თარიღი:
2018-10-19
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
3 727121.97
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2018-09-19
დასრულების თარიღი:
2018-10-24
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
2 665 557.62
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2018-09-19
დასრულების თარიღი:
2018-10-19
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
399 972.26
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2018-09-19
დასრულების თარიღი:
2018-10-10
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
6499398.61
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
შესყიდვის სტატუსი:
შპს ,,ინსი’’
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2018-09-19
დასრულების თარიღი:
2018-10-15
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
1147000
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი / განკარგულება N1711
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2018-07-12
დასრულების თარიღი:
2018-07-24
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
327 000
დაფინანსების წყარო:
საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 14 დეკემბრის N2589 განკარგულებით გამოყოფილი სახსრები
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2018-07-12
დასრულების თარიღი:
2018-07-25
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
1 500 000
დაფინანსების წყარო:
საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 14 დეკემბრის N2589 განკარგულებით გამოყოფილი სახსრები
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2018-06-12
დასრულების თარიღი:
2018-06-25
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
283 450
დაფინანსების წყარო:
საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 18 მაისის N961 განკარგულებით გამოყოფილი სახსრები.
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2018-03-22
დასრულების თარიღი:
2018-04-03
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
291 165
დაფინანსების წყარო:
2018 წლის 6 მარტის N541 განკარგულების საფუძველზე გამოყოფილი სახსრები
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2018-03-20
დასრულების თარიღი:
2018-04-11
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
276,88.50
დაფინანსების წყარო:
2014 წლის 30 დეკემბრის N2551 განკარგულების საფუძველზე გამოყოფილი სახსრები
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2018-03-14
დასრულების თარიღი:
2018-03-27
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
607 585
დაფინანსების წყარო:
2017 წლის 28 დეკემბრის N2728 განკარგულების საფუძველზე გამოყოფილი სახსრები
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2017-12-18
დასრულების თარიღი:
2018-01-09
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
94722
დაფინანსების წყარო:
საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ნოემბრის N2500 განკარგულების საფუძველზე გამოყოფილი სახსრები
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2017-12-18
დასრულების თარიღი:
2018-01-10
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
167765
დაფინანსების წყარო:
საქართველოსმთავრობის 2017 წლის 30 ნოემბრის N2499 განკარგულების საფუძველზე გამოყოფილი სახსრები
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2017-12-13
დასრულების თარიღი:
2018-01-05
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
507063.35
დაფინანსების წყარო:
საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ნოემბრის N2501 განკარგულების საფუძველზე გამოყოფილი სახსრები
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2017-08-18
დასრულების თარიღი:
2017-08-31
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
3333790 (სამი მილიონ სამასოცდაცამეტი ათას შვიდას ოთხმოცდაათი) ლარი
დაფინანსების წყარო:
საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 18 მაისის N962 განკარგულებით გამოყოფილი სახსრები
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2017-08-15
დასრულების თარიღი:
2017-09-07
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
11 388 298 (თერთმეტი მილიონ სამასოთხმოცდარვა ათას ორასოთხმოცდათვრამეტი ლარი)
დაფინანსების წყარო:
"საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 03 აგვისტოს N1617 განკარგულების საფუძველზე გამოყოფილი სახსრები"
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2017-07-31
დასრულების თარიღი:
2017-08-15
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
1000000 (ერთი მილიონი)
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი სახსრები
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2017-06-27
დასრულების თარიღი:
2017-07-04
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
1076573 (ერთი მილიონ სამოცდათექვსმეტი ათას ხუთას სამოცდაცამეტი) ლარი
დაფინანსების წყარო:
საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 15 ივნისის N1224 განკარგულებით გამოყოფილი სახსრები
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2017-06-12
დასრულების თარიღი:
2017-06-19
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
8000000 (რვა მილიონი) ლარი
დაფინანსების წყარო:
საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 01 ივნისის N1079 განკარგულების საფუძველზე
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2017-06-09
დასრულების თარიღი:
2017-06-16
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
290000 (ორას ოთხმოცდაათი ათასი)
დაფინანსების წყარო:
"საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 6 აპრილის N712 განკარგულება"
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2017-05-31
დასრულების თარიღი:
2017-06-08
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
350000 (სამას ორმოცდაათი ათასი) ლარი
დაფინანსების წყარო:
"საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 6 აპრილის N712 განკარგულება"
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2017-05-31
დასრულების თარიღი:
2017-06-08
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
210000 (ორას ათი ათასი) ლარი
დაფინანსების წყარო:
"საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 6 აპრილის N712 განკარგულება"
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2017-05-31
დასრულების თარიღი:
2017-06-08
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
150000 (ას ორმოცდაათი ათასი) ლარი
დაფინანსების წყარო:
"საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 6 აპრილის N712 განკარგულება"
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2017-05-31
დასრულების თარიღი:
2017-06-07
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
630 000 (ექვსას ოცდაათი ათასი) ლარი
დაფინანსების წყარო:
"საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 18 მაისის N961 განკარგულებით გამოყოფილი სახსრები"
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2017-05-23
დასრულების თარიღი:
2017-05-31
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
587592 (ხუთას ოთხმოცდაშვიდი ათას ხუთას ოთხმოცდათორმეტი) ლარი
დაფინანსების წყარო:
"საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 26 აგვისტოს N1124 განკარგულებ"
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2017-05-22
დასრულების თარიღი:
2017-05-30
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
120000 (ასოცი ათასი) ლარი
დაფინანსების წყარო:
"საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 6 აპრილის N712 განკარგულებით გამოყოფილი სახსრები"
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2017-05-11
დასრულების თარიღი:
2017-06-02
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
926 000 (ცხრაას ოცდაექვსი ათასი) ლარი
დაფინანსების წყარო:
"საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 6 აპრილის N713 განკარგულებით გამოყოფილი სახსრები"
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2017-04-13
დასრულების თარიღი:
2017-04-24
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
574560 (ხუთას სამოცდათოთხმეტი ათას ხუთას სამოცი) ლარი
დაფინანსების წყარო:
"2017 წლის 6 აპრილის საქართველოს მთავრობის N711 განკარგულებით გამოყოფილი სახსრები"
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2017-01-25
დასრულების თარიღი:
2017-02-15
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
664065 (ექვსას სამოცდაოთხი ათას სამოცდახუთი) ლარი
დაფინანსების წყარო:
2016 წლის 27 დეკემბრის საქართველოს მთავრობის N2667 განკარგულებით გამოყოფილი სახსრები
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2017-01-04
დასრულების თარიღი:
2017-01-10
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
60 000 (სამოცი ათასი) ლარი
დაფინანსების წყარო:
"2016 წლის 11 ნოემბრის საქართველოს მთავრობის N2365 განკარგულებით გამოყოფილი სახსრები"
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
0000-00-00
დასრულების თარიღი:
2021-04-29
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
8,877,590.64
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები