ადგილობრივი პროექტები
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2024-07-03
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2024-12-16
პროექტის ღირებულება (ლარში):
198,000.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
შპს „ექსპრესსერვისი 2008“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2024-06-25
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2025-09-10
პროექტის ღირებულება (ლარში):
შესყიდვის ობიექტის სახელშეკრულებო ღირებულება (ლარში): 5,000,000.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
შპს “ბილდკინგს”
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2024-06-11
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2024-10-25
პროექტის ღირებულება (ლარში):
47,803.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
ინდივიდუალური მეწარმე გიზო კეკუტია
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2024-06-07
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2024-08-20
პროექტის ღირებულება (ლარში):
შესყიდვის ობიექტის სახელშეკრულებო ღირებულება (ლარში): 5,000,000.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
შპს „ბიელი“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2024-05-21
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2026-10-05
პროექტის ღირებულება (ლარში):
11,113,194.92
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
შპს „ვი-აი-პი +“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2024-05-13
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2026-09-07
პროექტის ღირებულება (ლარში):
24,800,000.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
„ელ ჯორჯია“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2024-05-13
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2026-03-10
პროექტის ღირებულება (ლარში):
25,749,986.90
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
"ლ და კ"
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2024-04-29
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2024-11-10
პროექტის ღირებულება (ლარში):
850,000.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
შპს „თიდი კონსტრაქშენ“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2024-04-24
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2026-12-25
პროექტის ღირებულება (ლარში):
47,972,092.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
შპს „ენერჯი ინვესტი 2009“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2024-04-19
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2024-10-16
პროექტის ღირებულება (ლარში):
240,921.00
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
კონტრაქტორი:
შპს „ინდუსტრიული ალპინიზმი“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2024-04-15
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2024-12-28
პროექტის ღირებულება (ლარში):
1,069,359.86
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
შპს „აიტი სერვისი“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2024-04-01
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2024-08-14
პროექტის ღირებულება (ლარში):
94,899.45
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
შპს „ბერმუხა“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2024-02-29
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2025-12-25
პროექტის ღირებულება (ლარში):
13,998,900.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
შპს „გეოპლასტი“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2024-02-02
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2024-09-22
პროექტის ღირებულება (ლარში):
1,702,653.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
შპს „ჯეო-ბილდი“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2024-01-25
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2026-12-25
პროექტის ღირებულება (ლარში):
20,160,001.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
შპს ,,ბილდინგ-დეველოპერ“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2024-01-05
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2026-12-25
პროექტის ღირებულება (ლარში):
56,411,670.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
შპს „ელ ჯორჯია“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2023-12-26
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2026-03-10
პროექტის ღირებულება (ლარში):
5,360,001.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
შპს „ჯი-ი-ეს“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2023-12-26
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2026-12-26
პროექტის ღირებულება (ლარში):
40,199,424.60
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
შპს ,,გზა"
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2023-12-20
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2026-12-25
პროექტის ღირებულება (ლარში):
34,991,172.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
შპს „ინსი“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2023-12-18
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2026-12-25
პროექტის ღირებულება (ლარში):
50,603,116,59
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
შპს „გზა“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2023-12-13
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2026-03-10
პროექტის ღირებულება (ლარში):
15,840,000.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
„შპს ექსპრესსერვისი 2008“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2023-10-18
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2027-01-04
პროექტის ღირებულება (ლარში):
36,949,914.37
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
შპს „გზა“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2023-10-18
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2027-01-04
პროექტის ღირებულება (ლარში):
41,899,731.37
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
შპს „გზა“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2023-09-25
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2024-08-14
პროექტის ღირებულება (ლარში):
177,769.89
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
შპს „გრემკო“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2023-08-25
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2025-05-16
პროექტის ღირებულება (ლარში):
12,450,000.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
„ელ ჯორჯია“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2023-07-27
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2027-03-10
პროექტის ღირებულება (ლარში):
32,499,887.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
შპს „ინსი“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2023-07-25
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2026-08-14
პროექტის ღირებულება (ლარში):
12,801,600.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
შპს „ალგეთი“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2023-07-19
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2025-01-03
პროექტის ღირებულება (ლარში):
6,778,215.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
შპს „ჯი-ი-ეს“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2023-06-27
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2024-08-29
პროექტის ღირებულება (ლარში):
1,196,049.43
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
შპს „ჰიდროგეო“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2023-06-27
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2024-07-21
პროექტის ღირებულება (ლარში):
237,465.09
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
შპს „ჰიდროგეო“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2023-06-27
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2024-10-09
პროექტის ღირებულება (ლარში):
676,158.22
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
შპს „ჰიდროგეო“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2023-06-26
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2024-08-29
პროექტის ღირებულება (ლარში):
1,120,928.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
შპს “ბაუერი”
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2023-06-20
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2024-07-24
პროექტის ღირებულება (ლარში):
349,427.36
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
შპს „ნისონი“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2023-06-08
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2025-04-25
პროექტის ღირებულება (ლარში):
2,522,916.99
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
შპს „B&B“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2023-06-01
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2026-03-08
პროექტის ღირებულება (ლარში):
14,249,856.05
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
შპს „ვი-აი-პი +“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2023-04-24
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2026-08-02
პროექტის ღირებულება (ლარში):
33,064,473.07
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
შპს ,,მშენებელი 80"
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2023-03-28
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2026-03-10
პროექტის ღირებულება (ლარში):
15,870,450.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
შპს „ექსპრესსერვისი 2008“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2023-02-28
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2026-03-20
პროექტის ღირებულება (ლარში):
22,880,771.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
შპს ,,ელ ჯორჯია"
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2023-02-20
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2026-01-09
პროექტის ღირებულება (ლარში):
30,500,000.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
ერთობლივი საქმიანობის ამხანაგობა „ინვესტ გრუპი“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2023-02-20
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2025-11-05
პროექტის ღირებულება (ლარში):
11,498,428.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
შპს “უნივერსალ ჯორჯია 2008”
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2023-02-14
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2027-04-30
პროექტის ღირებულება (ლარში):
36,487,000.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
ამხანაგობა „ჯეისა“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2023-02-06
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2025-08-17
პროექტის ღირებულება (ლარში):
8,800,000.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
შპს „ალგეთი“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2023-02-06
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2026-12-29
პროექტის ღირებულება (ლარში):
27,265,857.65
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
შპს ,,მშენებელი 80"
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2023-02-01
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2026-04-17
პროექტის ღირებულება (ლარში):
31,998,060.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
შპს „კომფორტმშენ XXI“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2023-02-01
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2027-04-20
პროექტის ღირებულება (ლარში):
35,906,220.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
შპს „კომფორტმშენ XXI“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2023-01-27
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2024-08-14
პროექტის ღირებულება (ლარში):
3,943,181.04
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
შპს „უნივერსალ სერვისი“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2023-01-25
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2027-04-15
პროექტის ღირებულება (ლარში):
22,380,000.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
სს „ფოლათ იოლ იაფი სანაიი ვე თიჯარეთ“-ის ფილიალი საქართველოში
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2023-01-25
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2025-04-11
პროექტის ღირებულება (ლარში):
22,350,000.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
შპს „კომფორტმშენ XXI“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2023-01-24
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2026-04-13
პროექტის ღირებულება (ლარში):
17,708,850.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
შპს „კომფორტმშენ XXI“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2023-01-24
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2025-12-15
პროექტის ღირებულება (ლარში):
24,900,000.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
ამხანაგობა ,, ინვესტ გრუპი"
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2023-01-09
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2026-10-23
პროექტის ღირებულება (ლარში):
22,379,869.80
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
შპს ,, გზა“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2022-12-22
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2026-09-05
პროექტის ღირებულება (ლარში):
16,849,999.98
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
„გზა“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2022-12-20
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2025-03-05
პროექტის ღირებულება (ლარში):
2,828,460.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
შპს “ჰიდროგეო”
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2022-12-16
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2025-11-27
პროექტის ღირებულება (ლარში):
23,218,929.07
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
შპს ,,მშენებელი 80"
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2022-12-14
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2025-01-23
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
„პრაიმ ბეტონი“
შედეგი:
11,750,000.00
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2022-12-06
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2026-03-16
პროექტის ღირებულება (ლარში):
36,109,000.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
„საბა“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2022-12-06
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2025-04-10
პროექტის ღირებულება (ლარში):
18,552,982.86
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
„საბა“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2022-08-19
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2025-02-13
პროექტის ღირებულება (ლარში):
14,299,409.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
„ინვესტ გრუპი“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2022-07-14
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2024-07-30
პროექტის ღირებულება (ლარში):
929,572.64
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
შპს “სოხუმმშენი”
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2022-05-31
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2024-12-27
პროექტის ღირებულება (ლარში):
3,953,969.21
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
შპს “დარია +”
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2022-03-28
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2024-07-28
პროექტის ღირებულება (ლარში):
16,857,110.08
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
შპს „ჯი-ი-ეს“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2022-01-31
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2025-05-14
პროექტის ღირებულება (ლარში):
24,333,332.98
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
ერთობლივი საქმიანობის ამხანაგობა "ჯეითუნ საქართველოს ფილიალი და შპს საბა"
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2022-01-05
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2025-06-01
პროექტის ღირებულება (ლარში):
29,658,969.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
სს კობრა ინსტალასიონეს ი სერვისიოს საქართველოს ფილიალი, COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A. branch Georgia
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2021-12-28
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2025-03-21
პროექტის ღირებულება (ლარში):
39,690,977.99
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
სს ფოლათ იოლ იაფი სანაიი ვე თიჯარეთ-ის ფილიალი საქართველოში
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2021-12-08
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2024-08-30
პროექტის ღირებულება (ლარში):
1,920,000.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
შპს “უნივერსალ სერვისი”
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2021-12-03
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2025-01-26
პროექტის ღირებულება (ლარში):
6,788,470.46
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
„ერისიმედი“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2021-09-07
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2024-07-29
პროექტის ღირებულება (ლარში):
6,692,252.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
ერთობლივი საქმიანობის ამხანაგობა „ინვესტ გრუპი“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2021-08-30
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2024-07-29
პროექტის ღირებულება (ლარში):
7,498,541.54
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
ერთობლივი საქმიანობის ამხანაგობა „ინვესტ გრუპი“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2021-08-04
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2024-09-04
პროექტის ღირებულება (ლარში):
6,699,915.99
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
შპს „უნივერსალ ჯორჯია 2008“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2021-07-30
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2024-09-30
პროექტის ღირებულება (ლარში):
6,479,195.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
შპს „ჯი პი სი“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2021-07-27
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2024-08-01
პროექტის ღირებულება (ლარში):
7,773,996.94
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
შპს „საბა“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2021-07-20
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2024-09-02
პროექტის ღირებულება (ლარში):
6 193 332.96
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
შპს „ენსისი“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2021-07-14
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2024-08-30
პროექტის ღირებულება (ლარში):
8,392,014.14
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
ბილდინგ-დეველოპერ
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2021-07-14
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2024-07-31
პროექტის ღირებულება (ლარში):
6,398,281.89
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
ბილდინგ-დეველოპერ
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2021-07-13
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2024-07-31
პროექტის ღირებულება (ლარში):
6,818,828.97
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
ბილდინგ-დეველოპერ
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2021-07-06
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2024-09-29
პროექტის ღირებულება (ლარში):
8,447,986.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
შპს „უნივერსალ ჯორჯია 2008“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2021-07-02
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2024-07-31
პროექტის ღირებულება (ლარში):
6,646,072.67
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
შპს „ჯი-ი-ეს“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2021-05-14
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2024-07-31
პროექტის ღირებულება (ლარში):
7,553,967.42
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
შპს „ბილდინგ-დეველოპერ”
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2021-05-14
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2024-11-14
პროექტის ღირებულება (ლარში):
10,992,000.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
შპს “დაგი”
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2021-04-12
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2024-07-15
პროექტის ღირებულება (ლარში):
1,662,557.51
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
შპს „ჯი პი სი“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2021-04-06
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2024-07-23
პროექტის ღირებულება (ლარში):
8,389,000.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
შპს “ალგეთი”
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2021-03-25
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2024-09-20
პროექტის ღირებულება (ლარში):
32,607,412.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
შპს „კომფორტმშენ XXI“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2021-03-18
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2025-02-20
პროექტის ღირებულება (ლარში):
20,999,776.99
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
ერთობლივი საქმიანობის ამხანაგობა "ჯეითუნ საქართველოს ფილიალი და შპს საბა"
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2021-02-12
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2024-12-31
პროექტის ღირებულება (ლარში):
10,999,996.58
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
ერთობლივი საქმიანობის ამხანაგობა "ჯეითუნ საქართველოს ფილიალი და შპს საბა"
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2021-02-10
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2024-07-19
პროექტის ღირებულება (ლარში):
3,972,897.09
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
"ლ და კ"
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2021-02-09
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2024-07-31
პროექტის ღირებულება (ლარში):
8,199,932.69
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
ერთობლივი საქმიანობის ამხანაგობა "ჯეითუნ საქართველოს ფილიალი და შპს საბა"
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2021-01-29
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2024-08-31
პროექტის ღირებულება (ლარში):
11,720,928.58
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
„ინ-სი“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2021-01-04
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2024-07-31
პროექტის ღირებულება (ლარში):
8,100,478.06
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
„სპეცჰიდრომშენი“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2021-01-03
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2024-07-29
პროექტის ღირებულება (ლარში):
8,424,187.79
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
შპს „უნივერსალ ჯორჯია 2008“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2020-12-31
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2025-02-28
პროექტის ღირებულება (ლარში):
48,699,999.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
შპს „კომფორტმშენ XXI“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2020-12-31
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2024-08-29
პროექტის ღირებულება (ლარში):
9,298,816.06
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
შპს „უნივერსალ ჯორჯია 2008“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2020-12-31
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2024-07-31
პროექტის ღირებულება (ლარში):
6,343,825.82
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
შპს „ალგეთი“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2020-12-30
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2023-10-15
პროექტის ღირებულება (ლარში):
3,283,182.82
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
შპს "ლ და კ"
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2020-12-16
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2024-08-29
პროექტის ღირებულება (ლარში):
8,775,000.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
შპს „ნიუ ქონსთრაქშენს ტექნოლოჯის“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2020-12-04
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2024-07-25
პროექტის ღირებულება (ლარში):
4,213,556.05
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
შპს "ლ და კ"
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2020-11-19
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2024-08-31
პროექტის ღირებულება (ლარში):
6,535,917.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
შპს „B&B“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2020-11-11
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2024-07-29
პროექტის ღირებულება (ლარში):
10,177,948.91
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
„სს კობრა ინსტალასიონეს ი სერვისიოს საქართველოს ფილიალი, COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A. branch Georgia“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2020-11-04
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2024-07-30
პროექტის ღირებულება (ლარში):
7,558,768.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
შპს „საბა“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2020-11-02
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2024-12-31
პროექტის ღირებულება (ლარში):
2,018,905.71
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
შპს „B&B“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2020-10-12
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2024-07-20
პროექტის ღირებულება (ლარში):
3,705,566.96
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
შპს "ლ და კ"“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2020-10-12
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2024-07-31
პროექტის ღირებულება (ლარში):
8,518,939.84
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
შპს „ნიუ ქონსთრაქშენს ტექნოლოჯის“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2020-08-10
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2024-09-15
პროექტის ღირებულება (ლარში):
26,998,328.55
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
შპს „გზა“