გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის თანამშრომლებმა ლეიკემიით დაავადებული ბავშვების გადასარჩენად სისხლი გაიღეს