ზუგდიდის წყალმომარაგების სისტემის მშენებლობას საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გაეცნო