წლის ბოლომდე ურეკი 24 საათიანი წყალმომარაგებით იქნება უზრუნველყოფილი