ქალაქ ვანის უწყვეტი წყალმომარაგებისთვის ინფრასტრუქტურის მშენებლობა იგეგმება