ხიდისყურისა და საქადაგიანოს სტაბილური წყალმომარაგებისთვის სამუშაოები აქტიურად მიმდინარეობს