სოფელ პატარძეულის სტაბილური წყალმომარაგებისთვის სამუშაოები აქტიურად მიმდინარეობს