თელავის 24 საათიანი წყალმომარაგებისთვის სისტემების მშენებლობა დაიწყო