დაბა ხარაგაულში წყლისა და წყალარინების ახალი სისტემები ეწყობა