სოფელ წეროვნის სტაბილური წყალმომარაგებისთვის სამშენებლო სამუშაოები აქტიურად მიმდინარეობს