ქალაქ თელავის 24 საათიანი წყალმომარგებისთვის სისტემების მშენებლობა იწყება