საოკუპაციო ზოლის მიმდებარე 10 სოფლის წყალმომარაგება