გორში, კვერნაკის დასახლების უწყვეტი წყალმომარაგებისთვის სამუშაოები დასრულების ეტაპზეა