თელავში წყალმომარაგების გაუმჯობესებისთვის, მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსების გამრიცხველიანებისთვის საჭირო სამუშაოები დასრულების ფაზაშია