სიღნაღის მუნიციპალიტეტის 8 სოფლის უწყევტი წყალმომარაგებისთვის სისტემების მშენებლობა აქტიურად გრძელდება