თელავის წყალმომარაგების გაუმჯობესებისთვის სამუშაოები აქტიურად გრძელდება