წყალმომარაგების კომპანია ბაკურიანში 10 მილიონის ღირებულების პროექტებს ახორციელებს