შეხვედრა ევროპის საინვესტიციო ბანკის წარმომადგენლებთან