ქუთაისი



ევროპის საინვესტიციო ბანკი (EIB)

ქუთაისი

2011 წლის დეკემბერში დასრულდა პროექტი რომლის ღირებულებაც იყო 3.239.408.29 ლარი. პროექტის ფარგლებში შეიცვალა ბუხაიძისა და "პლაშადკის დასახლებაში  შიდა ამორტიზირებული ქსელი 15 კმ. D=25 D=200 . მაგისტრალს სიგრით 1700 მ D=500 მმ, 830 მ D=280, ჩაუტარდა რეაბილიტაცია. დამონტაჟდა წყალმზომები და წყალმზომი საკნები. შედეგად ბუხაიძის მ/რ - ისა და პლაშადკის დასახლების მოსახლეობას /20 000 სულს/ სასმელი წყლის მიწოდების გრაფიკი  8 - 10 საათით გაუუმჯობესდა.

კომპანიის მიერ დაფინანსებული პროექტი

1.ქუთაისის რიონჰესის დასახლების წყალმომარაგება;

2.ფარცხანაყანების სათავეზე არსებული 800მ3 და 300მ3-ან წყალშემკრებ სალექარებში ფილტრაციის საწინააღმდეგო სამუშაოები.




სხვა პროექტები