გურჯაანიევროპის საინვესტიციო ბანკი (EIB)

გურჯაანი

2012 წლის სექტემბრის თვეში დასრულდა 2.878.679 ლარის ღირებულების პროექტი. პროექტი ითვალისწინებდა ქ.გურჯაანის 40 ქუჩის წყალსადენი ქსელის რეაბილიტაციას, გამანაწილებელი ქსელის განშტოებებთან ერთად პოლიეტილენის მილებით მოწყობას საერთო სიგრძით 40კმ. სადაწნეო მილის შეცვლა სიგრძით 2კმ, 2150 ცალი წყლის ინდივიდუალური მრიცხველების მონტაჟი. 2X3000მ3 2X1000მ3 მოცულობის რეზერვუარების რეაბილიტაცია, მოეწყო სარეგულაციო და საკვანძო ჭები. სათავე ნაგებობაზე ახალი საქლორატოროს მშენებლობა. I აწევის ტუმბოს შენობის რეაბილიტაციას.
სხვა პროექტები