ფოთიევროპის საინვესტიციო ბანკი (EIB)

ფოთი

2012 წლის სექტემბრის თვეში დასრულდა 4.824.526  ლარის ღირებულების პროექტი,  რომელიც ითვალისწინებდა ნოსირის ჭაბურღილების კვლევას,რეზერვუარისა და საქლორატოროს მშენებლობას, სატუმბო სადგურის სამშენებლო ნაწილის რეაბილიტაციას, აგრეთვე მაგისტრალურ წყალდენებზე განშტოებების რეაბილიტაციისა და წყალმზომების დაყენებას. შედეგად ქ. ფოთის წყალმომარაგება გაუუმჯობესდა. ყოველდღე 6 საათით.

ევროკავშირი (EU)

2012 წლის დეკემბერის თვეში დასრულდა 5.267.716  ლარის ღირებულების პროექტი, რომლის ფარგლებში აშენდა ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობა

2013    წლის თებერვლის თვეში დასრულდა  პროექტი.პროექტი ითვალისწინებდა 48 საცხოვრებელი "კორპუსის" გამრიცხველიანებას.

 

კომპანიის მიერ საკუთარი სახსრებით დასრულებული პროექტები

ფოთი

შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის“ სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონული ფილიალისა და ფოთის სერვის ცენტრის სათაო ოფისის მშენებლობა;
სხვა პროექტები