თელავითელავი

ევროპის საინვესტიციო ბანკი (EIB)

 2012 წლის ივლისის თვეში დასრულდა 4.514.897 ლარის ღირებულების პროექტი. პროექტის ფარგლებში შეიცვალა 11 კმ დ=426მმ ფოლადის მილსადენი, ბათუმის და სეხნიაშვილის ქუჩებზე მოეწყო ახალი საკანალიზაციო კოლექტორი სიგრძით 1127მ, აშენდა 7 სექციანი სალექარი, აშენდა საფილტრი შენობა (6 ჩქარი ფილტრი), აშენდა ახალი საქლორატორო, საყარაულო და მოეწყო აღნიშნული ტერიტორია.


კომპანიის მიერ დაფინანსებული პროექტი

 მდთურდოს კალაპოტისა და მაგისტრალური მილსადენის დამატებითი ნაპირდაცვითი სამუშაოები.
სხვა პროექტები