ცაგერიევროპის საინვესტიციო ბანკი (EIB)

ცაგერი

 

2012 წლის ოქტომბერის თვეში დასრულდა 641.884 ლარის ღირებულებისპროექტი რომელიც ითვალისწინებდა "ცივწყაროს" სათავე ნაგებობის რეაბილიტაციას, სატუმბი სადგურის შენობის კაპიტალური რემონტს. ეკოტუმბოების შეცვლას, მაგისტრალის რეაბილიტაცია L=81მეტრი., პროექტის დასრულების შემდეგ ელ/ენერგიის ეკონომია 30% შეადენს, ხოლო სასმელი წყლის მიწოდება 24 საათზე გადავიდა.
სხვა პროექტები