ლენტეხიევროპის საინვესტიციო ბანკი (EIB)

ლენტეხი

2012 წლის ოქტომბრის თვეში დასრულდა 417.614 ლარის ღირებულების პროექტი. შედეგად ლენტეხის წყალმომარაგება ყოველდღიურ 16-24 საათიან რეჟიმზე  გადავიდა.
სხვა პროექტები