გორიევროპის საინვესტიციო ბანკი (EIB)

გორი

2011 წლის ნოემბრის თვეში დასრულდა  5.804.360 ლარის ღირებულების პროექტი. პროექტის ფარგლებში რეაბილიტაცია ჩაუტარდა შიდა ქსელს  საერთო სიგრძით 26 კმ 399 მ  და არსებული სატუმბო სადგურს. პროექტის შედეგად გორის მოსახელობა 24 საათიან წყლის მიწოდების გრაფიკზე გადავიდა.
სხვა პროექტები