საჩხერე, სოფელი იცქისიევროკავშირი (EU)

 

საჩხერე, სოფელი იცქისი

 

2012 წლის ნოემბრის თვეში დასრულდა 413.183 ლარის ღირებულების პროექტი.პროექტის ფარგლებში დამონტაჟდდა ორი ტუმბო წნევიანი წყალსატარი რეზერვუარამდე, მოეწყო შიდა გამანაწილებელი ქსელი. შედეგად სასმელი წყლის სისტემა განვითარდა სოფ. იცქისში
სხვა პროექტები