მარნეულიევროპის საინვესტიციო ბანკი (EIB)

მარნეული

 

2012 წლის ივლისის თვეში დასრულდა 4. 078.895 ლარის ღირებულების პროექტი. პროექტის ფარგლებში რეაბილიტაცია ჩაუტარდა ქოლაგერის სათავე კვანძის  და ქ.მარნეულში რუსთაველის ქუჩაზე მოეწყო  ქსელი სიგრძით დ=15 დ=200მმ.

კომპანიის მიერ საკუთარი სახსრებით დასრულებული პროექტები

მარნეული

სათავე ნაგებობის რეაბილიტაცია, ცენტრალური სადაწნეო მაგისტრალური მილისა და შიდა საქალაქო გამანაწილებელი ქსელის რეაბილიტაცია;
სხვა პროექტები