თეთრიწყაროევროპის საინვესტიციო ბანკი (EIB)

თეთრიწყარო

2012 წლის მარტის თვეში დასრულდა 2.002.489 ლარის ღირებულების პროექტი. პროექტის ფარგლებში რეაბილიტაცია ჩაუტარდა მილსადენს მენქალისის სათავე კვანძიდან თეთრიწყარომდე და ასევე  13 ქუჩაზე განხორციელდა ქსელის რეაბილიტაცია.  მაგისტრალის სიგრძე L=11კმ;  ქსელის სიგრძე L=15კმ.
სხვა პროექტები