ომალოევროპის საინვესტიციო ბანკი (EIB)

ომალო

2012 წლის ოქტომბრის თვეში  დასრულდა 542.793 ლარის ღირებულების პროექტი. პროექტის ფარგლებში განხორციელდა შიდა ქსელის რეაბილიტაცია.
სხვა პროექტები