წყალტუბო ევროკავშირი (EU)

წყალტუბო

2013   წლის თებერვლის თვეში დასრულდა პროექტი.  პროექტი ითვალისწინებდა  წყალსადენის ქსელის 700გრძ/ მოწყობას, ,,გოზდაჩის" სატუმბის რეაბილიტაციას და ტუმბოების მონტაჟს.
სხვა პროექტები