ხონი ევროკავშირი (EU)

ხონი

2013 წლის თებერვლის თვეში დასრულდა პროექტი. პროექტი ითვალისწინებდა 17 საცხოვრებელი კორპუსის გამრიცხველიანებას, 2503 რეზერვუარის მოწყობას, კანალიზაციის ქსელის შეცვლას 300გრძ/ საქლორატოროს მოწყობას. ჭაბურღილის ტუმბოებზე კაბელების შეცვლას.
სხვა პროექტები