აბაშაევროკავშირი (EU)

აბაშა

 2013   წლის  თებერვლის თვეში დასრულდა  პროექტი. პროექტი ითვალისწინებდა =315მმ მილის სიგრძით 136 ნიშნულამდე ჩაღრმავებას, 30003 რეზერვუარამდე =400მმ მილის სიგრძით 1400. დამონტაჟებას, საინფორმაციო ჯიხურის მოწყობას.
სხვა პროექტები