ხობიევროკავშირი (EU)

 

ხობი

 

 2013  წლის თებერვლის თვეში დასრულდა პროექტი.  პროექტი ითვალისწინებდა 8,5კმ მილსადენის მოწყობას.
სხვა პროექტები