ხაშური 

 ევროკავშირი (EU)

ხაშური

 2013   წლის თებერვლის თვეში დასრულდა    პროექტი. პროექტი ითვალისწინებდა ხაშურის გამანაწილებელი ქსელი 13,5კმ რეაბილიტაციას.
სხვა პროექტები