დუშეთი ევროკავშირი (EU)

დუშეთი

2013   წლის თებერვლის თვეში დასრულდა  პროექტი. პროექტი ითვალისწინებდა სადაწნეო ქსელის მოწყობას, სიგრძით 3300. 2 ტუმბო-აგრეგატის შეძენას და მონტაჟს, სკადას სისტემის მონტაჟს.

კომპანიის მიერ საკუთარი სახსრებით დასრულებული პროექტები

სანახშირის სათავე ნაგებობაზე ახალი ჰორიზონტალური დრენაჟის მოწყობა;
სხვა პროექტები