ზესტაფონიზესტაფონი

ევროკავშირი (EU)

2013   წლის თებერვლის თვეში დასრულდა  პროექტი. პროექტი ითვალისწინებდა გამანაწილებელი ქსელის მოწყობას, სიგრძით 1200.
სხვა პროექტები