სამტრედიაევროკავშირი (EU)

სამტრედია

 

2013   წლის თებერვლის თვეში დასრულდა   პროექტი.  პროექტი ითვალისწინებდა  გამანაწილებელი ქსელი რეაბილიტაციას, სიგრძით 2200., 2 ცალი საინფორმაციო ჯიხურის მოწყობას და 49 მრიცხველების მონტაჟს.
სხვა პროექტები