ჭიათურის მოსახლეობა 24-საათიანი წყალმომარაგებით სარგებლობს