ჯვარიევროკავშირი (EU)

ჯვარი

2013   წლის თებერვლის თვეში დასრულდა  პროექტი.  პროექტი  ითვალისწინებდა   მილსადენის მოწყობას, სიგრძით 1050. და წყლის გამწმენდის მოწყობას.
სხვა პროექტები