მარტვილიევროპის საინვესტიციო ბანკი (EIB)

მარტვილი

პროექტი ითვალისწინებდა სათავიდან ქალაქის ქსელამდე პოლიეთილენის მილის შეცვლას დ=200მმ 7700მ, საქლორატოროს რეაბილიტაციას, პოლიეთილენის მილის მონტაჟს სოფელ სერგიეთში 2400მ, საყარაულო ჯიხურის, 12 მრავალსართულიანი სახლის გამრიცხველიანებას.
სხვა პროექტები