ქარელიევროპის საინვესტიციო ბანკი (EIB)

ქარელი

 პროექტი ითვალისწინებდა შიდა გამანაწილებელი ქსელის მოწყობას სიგრძით 32კმ და 1000ც ინდივიდუალური მრიცხველის მონტაჟს.
სხვა პროექტები