ლანჩხუთიკომპანიის მიერ დაფინანსებული პროექტი

ლანჩხუთი

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში მდინარე ორაგვის ღელის წყალმიმღები ნაგებობის რეაბილიტაცია.
სხვა პროექტები