სართიჭალაევროპის საინვესტიციო ბანკი (EIB)

სართიჭალა

პროექტი დასრულდა 2014 წელს.პროექტი ითვალისწინებდა გამანაწილებელი ქსელის მოწყობას სიგრძით 33კმ, 2 სატუმბო სადგურის მოწყობას 2-2 ტურბო აგრეგატით, საქლორატოროს და 1000მ3 ტევადობის რეზერვუარის კაპიტალურ შეკეთებას, სკადას სისტემის მონტაჟს, დრენაჟის 350გ/მ 50ლ/წმ და გაბიონების მოწყობას.
სხვა პროექტები